energetyka Tag

 • All
 • Energetyka
 • Newsletter
 • O Nas
 • Pozostałe
 • Prawo pracy/HR/PPK
 • Publikacje
 • RODO
 • Szkolenia
 • Uncategorized
 • Wiadomości

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu” organizowana przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie” oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Energetycznego „on/off” odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2021 r. w formie online . MGS LAW jako jeden z Głównych Patronów Merytorycznych serdeczne...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało kluczowy projekt Rozporządzenia związanego z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. Dokument dotyczący maksymalnej ceny za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, jest niezwykle istotny...

Serdecznie zapraszamy Państwa na webinarium: ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM OZE , które odbędzie się 12.11.2020r. o godz. 17:00. Spotkanie online organizowane jest przez organizację studencką zajmującą się prawem energetycznym - SKN Prawa Energetycznego "on/off" a zostanie poprowadzone przez specjalistę prawa energetycznego, radcę prawnego, partnera Kancelarii...

Z radością informujemy, że zgodnie z ustaleniami poczynionymi w trakcie ostatniej Konferencji Wodorowej PCHET2020 opracowanie r. pr. Michała Sznycera, partnera oraz r. pr. Anny Eliszewskiej, młodszego partnera Kancelarii MGS LAW, które jest wynikiem analiz prowadzonych w ramach Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, zostało...

Michał Sznycer jako Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza miał przyjemność podpisania Deklaracji w sprawie powołania Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej. Przedstawiciele samorządów, eksperci, instytucje badawcze, naukowe, wsparcia biznesu i branży związanej z OZE na Pomorzu podpisali list intencyjny w sprawie powołania platformy współpracy na rzecz wspierania...

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw. Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu projekt nowelizacji jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Najważniejsze zmiany obejmują: Ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji Projekt...

Zmiany w obszarze regulacji prawa energetycznego wynikające z tzw. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 4.0 [1] ustawa – Prawo energetyczne MODYFIKACJA ZASAD DOTYCZĄCYCH WSTRZYMANIA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, PALIWA GAZOWEGO LUB CIEPŁA Istotnej zmianie uległy przepisy wprowadzone przez tzw. tarczę antykryzysową 1.0. – ustawodawca zdecydował się złagodzić rygorystyczne zakazy wstrzymywania dostarczania...

W dniu 15 maja Ministerstwo Klimatu opublikowało oraz skierowało do konsultacji trzy projekty rozporządzeń w sprawie: wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym; dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej; dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych...