Rozwód w pytaniach i odpowiedziach – część 1

Kiedy można się „rozwieść”? Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy  (j.t. Dz. U. z 2015, nr 2082 z późn. zm.) (zwanej dalej krio) każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo jeżeli między tymi małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Podkreślenia wymaga, że na gruncie polskiego prawa rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może być […]