Najem lokalu mieszkalnego na rzecz podmiotu korporacyjnego. Najem mieszkalny czy użytkowy?

Nierzadko w obrocie gospodarczym można spotkać umowy najmu lokali mieszkalnych zawieranych ze spółkami prawa handlowego jako najemcami, choć oczywistym jest, iż podmioty korporacyjne takie jak spółki, spółdzielnie, fundacje, ze swej natury nie mogą posiadać potrzeb mieszkaniowych, albowiem takowe może mieć wyłącznie osoba fizyczna. Konstrukcja taka stosowana jest zazwyczaj w przypadku, gdy podmiot korporacyjny zamierza zapewnić swoim pracownikom, współpracownikom lub członkom organów miejsce, […]

Stabilność kontra elastyczność, czyli czy terminową umowę najmu można wypowiedzieć?

Zjawiskiem powszechnie występującym w obrocie gospodarczym, w tym również dwustronnie profesjonalnym, a pomiędzy dwoma podmiotami o statusie przedsiębiorcy, jest zawieranie umów najmu (zazwyczaj lokali użytkowych) na czas określony z możliwością jej wypowiedzenia przez jedną lub obie strony z zachowaniem określonego w umowie terminu wypowiedzenia. Stosowana w tego typu umowach konstrukcja prawna umowy zawartej na czas oznaczony, która umożliwia jednej lub obu stronom nieskrępowane jej wypowiedzenie bez względu na przyczynę […]