nowelizacja ustawy Tag

 • All
 • Energetyka
 • Newsletter
 • O Nas
 • Pozosta艂e
 • Prawo pracy/HR/PPK
 • Publikacje
 • RODO
 • Szkolenia
 • Uncategorized
 • Wiadomo艣ci

W dniu 1 lipca br., dzie艅 po opublikowaniu, wesz艂a w 偶ycie kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii, kt贸rej celem jest tym razem odblokowanie inwestycji w OZE poprzez poprawienie i wznowienie systemu aukcyjnego. Podstawowym zadaniem przyj臋tych regulacji jest jednak poprawienie zasad systemu aukcyjnego, co umo偶liwi odblokowanie...

Przedstawiamy Pa艅stwu poni偶ej聽zestawienie najciekawszych wed艂ug nas wydarze艅 prawnych ubieg艂ego roku: Stycze艅 2016 r. Nowelizacja ustawy o terminach zap艂aty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niekt贸rych innych ustaw. W dniu 1 stycznia 2016 roku wesz艂a w 偶ycie ustawa z dnia 9 pa藕dziernika 2015 roku zmianie ustawy...

PODSUMOWANIE PRAWNE MIESI膭CA: pa藕dziernik obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:聽 Nowa ustawa o efektywno艣ci energetycznej Nowelizacja ustawy 鈥 Prawo energetyczne Nowa ustawa o us艂ugach zaufania i identyfikacji elektronicznej Op艂aty za czynno艣ci radc贸w prawnych i adwokat贸w oraz ponoszenie przez Skarb Pa艅stwa koszt贸w nieop艂aconej pomocy prawnej udzielonej z urz臋du -...

Z pocz膮tkiem roku 2016 wesz艂a w 偶ycie ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Krokiem tym ustawodawca dokona艂 g艂臋bokich zmian w dotychczasowym post臋powaniu upad艂o艣ciowym i naprawczym. Nowe przepisy to bowiem, z jednej strony zupe艂nie nowe Prawo restrukturyzacyjne, z drugiej za艣 szeroka nowelizacja ustawy Prawo upad艂o艣ciowe i naprawcze, kt贸ra z...

Celem nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym jest zwi臋kszenie poziomu ochrony konsument贸w korzystaj膮cych z us艂ug finansowych firm udzielaj膮cych kredyt贸w konsumenckich, kt贸re nie s膮 obj臋te obowi膮zkiem uzyskania zezwolenia KNF na prowadzenie tego rodzaju dzia艂alno艣ci. Nowe prawo ma szans臋 mocno wp艂yn膮膰 na praktyki po偶yczkodawc贸w, dotyka bowiem...

Po dziesi臋ciu latach funkcjonowania obecnego, po gruntownej reformie z 2002 roku, wymiaru s膮downictwa administracyjnego zmianie uleg艂a procedura post臋powania przed s膮dami administracyjnymi. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy 鈥 Prawo o post臋powaniu przed s膮dami administracyjnymi wesz艂a w 偶ycie w dniu 15 sierpnia...