Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych -Alert prawny MGS LAW

 osobaZgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych -Alert prawny MGS LAW 13 lipca upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019 roku. W przypadku spółek, które zostały wpisane do KRS po tej dacie, obowiązuje termin 7 dni od wpisu spółki do KRS lub zaistnienia zmiany danych zgłaszanych do Rejestru (do biegu tego terminu nie wlicza się […]