podsumowanie prawne miesiąca Tag

 • All
 • Energetyka
 • Newsletter
 • O Nas
 • Pozostałe
 • Prawo pracy/HR/PPK
 • Publikacje
 • RODO
 • Szkolenia
 • Uncategorized
 • Wiadomości

Prawo -podsumowanie prawne października 2020 r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Projekt zmian w rozporządzeniu taryfowym Projekt zmian w rozporządzeniu systemowym Prace nad rozporządzeniem w sprawie pobierania opłaty mocowej   PRAWO PODATKOWE Zmiana ustawy o podatku od spadków i darowizn Wyrok NSA w sprawie postępowań podatkowych dotyczących PIT...

Podsumowanie prawne grudnia 2019r. i stycznia 2020r. obejmuje następujące zagadnienia:   PRAWO ENERGETYCZNE Projekt tzw. ustawy offshore Prezes URE prowadzi postępowania w sprawie cofnięcia koncesji sprzedawcom gazu ziemnego Taryfy przedsiębiorstw energetycznych zatwierdzone przez Prezesa URE Prezes URE wyznaczył sprzedawców zobowiązanych na 2020 rok   PRAWO CYWILNE Zawezwanie do próby...

Podsumowanie prawne listopada 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia:   PRAWO ENERGETYCZNE Wyniki pierwszych tegorocznych aukcji OZE Opłata OZE na przyszły rok pozostanie na zerowym poziomie   PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Projekt nowelizacji procedury cywilnej Wysokość odszkodowania za naruszenie praw autorskich zgodna z Konstytucją   OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Najwyższa w historii kara za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Decyzje...

Podsumowanie prawo z października 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO PODATKOWE Niższy VAT na książki drukowane Nowe zasady split payment obowiązują od 1 listopada 2019 roku PRAWO PRACY Przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika jeszcze przed prawomocnym wyrokiem Sądu Najwięksi pracodawcy podpisali już umowy o Pracowniczych Planach Kapitałowych PRAWO ENERGETYCZNE Nowy Regulamin...

Podsumowanie prawne września 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia:   PRAWO ENERGETYCZNE Prezes URE publikuje wskaźniki niezbędne do obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej   PRAWO PRACY Termin na udzielenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych minął 30 września Płaca minimalna w 2020 roku Były pracownik może być pozwany przez pracodawcę za kradzież klientów   PRAWO OCHRONY...

Podsumowanie prawne  lipca i sierpnia 2019r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Sejm przyjął nowelę ustawy o OZE Podpisane Rozporządzenie Ministra Energii  w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia ELEKTROMOBILNOŚĆ Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie dopłat do zakupu nowych...

Podsumowanie prawne czerwca 2019r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Kolejna nowelizacja ustawy „prądowej” Rząd przyjął projekt tzw. „pakietu prosumenckiego” PRAWO PRACY Nowa ulga dla młodych pracowników Nowy wzór protokołu powypadkowego PRAWO NIERUCHOMOŚCI Nowe zasady obrotu ziemią rolną PRAWO ADMINISTRACYJNE Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Projekt nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych PRAWO KARNE Obrońca już od momentu zatrzymania Zamknięte...

Podsumowanie prawne maja 2019r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Prezes URE kieruje do Prokuratury kolejne zawiadomienie w związku z podejrzeniem manipulacji Koniec kadencji Macieja Bando na stanowisku Prezesa URE OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW UOKiK przeszukał siedzibę przedsiębiorcy sprzedającego sprzęt biurowy OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Kolejna kara pieniężna za naruszenie przepisów RODO Prezes UODO publikuje...

Podsumowanie prawne kwietnia 2019r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Nowy wykaz odbiorców przemysłowych Koordynator ds. negocjacji podsumował swoją działalność w 2018 roku OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Ustawa sektorowa dotycząca RODO z podpisem Prezydenta PRAWO PRACY Dostosowanie przepisów prawa pracy do RODO PRAWO GOSPODARCZE Elektroniczny Sąd Polubowny „Ultima Ratio” rozstrzygnie spory pomiędzy przedsiębiorcami ZAMÓWIENIA PUBLICZNE e-faktury obowiązkowe PRAWO ADMINISTRACYJNE Nowelizacja...

Podsumowanie prawne marca 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Projekt rozporządzenia wykonawczego do tzw. ustawy prądowej Prezes URE zatwierdził taryfy OSP i OSD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Pierwsza kara pieniężna za naruszenie RODO nałożona przez polski organ nadzoru PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowelizacja Prawa własności przemysłowej PRAWO PRACY Powstaje Czarna księga nieprawidłowości w zakresie delegowania...