Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – maj 2022 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – informacje zebrane z końcem maja 2022 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa. PRAWO ENERGETYCZNE W Łebie powstanie port serwisowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power Rozpoczęły się prace projektowe dotyczące budowy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia relacji Żarnowiec – Łebno -Sierakowice Wspólna inicjatywa Estonii […]

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – marzec 2022 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw- informacje zebrane z końcem marca 2022 r. Znajdziecie tu Państwo wiadomości zawierające aktualne i planowane zmiany w prawie, nowelizacje ustaw i kodeksów. Poinformujemy tu o nowych przepisach, które właśnie weszły w życie. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to opracowanie i streszczenie zmian obejmujących następującą tematykę: PRAWO ENERGETYCZNE   ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę – projekt UC99 […]

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – luty 2022 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw- informacje zebrane z końcem lutego 2022 r. Znajdziecie tu Państwo wiadomości zawierające aktualne i planowane zmiany w prawie, nowelizacje ustaw i kodeksów. Poinformujemy tu o nowych przepisach, które właśnie weszły w życie. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to opracowanie i streszczenie zmian obejmujących następującą tematykę: PRAWO ENERGETYCZNE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii – UC 99 […]

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – styczeń 2022 r.

Oto kolejne wydanie comiesięcznego Newslettera prawnego i gospodarczego MGS LAW. Opisujemy tu nadchodzące zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw. Znajdziecie tu Państwo analizy i wyjaśnienia przepisów, które właśnie wchodzą w życie. Mamy nadzieję, że ten wybór tematów sporządzony przez zespół MGS LAW przypadnie Państwu do gustu.   Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW zawiera następujące informacje zebrane z końcem stycznia 2022 r.: PRAWO ENERGETYCZNE GOSPODARKA WODOROWA Pakiet […]

Prawo -podsumowanie października 2020 r.

www.mgs-law.eu

Prawo -podsumowanie prawne października 2020 r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Projekt zmian w rozporządzeniu taryfowym Projekt zmian w rozporządzeniu systemowym Prace nad rozporządzeniem w sprawie pobierania opłaty mocowej   PRAWO PODATKOWE Zmiana ustawy o podatku od spadków i darowizn Wyrok NSA w sprawie postępowań podatkowych dotyczących PIT rozliczanego wspólnie z drugim małżonkiem   PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Prace nad Platformą e-Zamówienia   PRAWO PRACY  I UBEZPIECZEŃ […]

Prawo w grudniu -podsumowanie prawne grudnia 2019r. i stycznia 2020r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne grudnia 2019r. i stycznia 2020r. obejmuje następujące zagadnienia:   PRAWO ENERGETYCZNE Projekt tzw. ustawy offshore Prezes URE prowadzi postępowania w sprawie cofnięcia koncesji sprzedawcom gazu ziemnego Taryfy przedsiębiorstw energetycznych zatwierdzone przez Prezesa URE Prezes URE wyznaczył sprzedawców zobowiązanych na 2020 rok   PRAWO CYWILNE Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu terminu przedawnienia. Kiedy odwołanie wykonanej darowizny jest możliwe? Brak […]

Podsumowanie prawne listopada 2019 r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne listopada 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia:   PRAWO ENERGETYCZNE Wyniki pierwszych tegorocznych aukcji OZE Opłata OZE na przyszły rok pozostanie na zerowym poziomie   PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Projekt nowelizacji procedury cywilnej Wysokość odszkodowania za naruszenie praw autorskich zgodna z Konstytucją   OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Najwyższa w historii kara za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Decyzje UOKiK w sprawie firm pożyczkowych   PRAWO […]

Podsumowanie- prawo z października 2019 r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawo z października 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO PODATKOWE Niższy VAT na książki drukowane Nowe zasady split payment obowiązują od 1 listopada 2019 roku PRAWO PRACY Przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika jeszcze przed prawomocnym wyrokiem Sądu Najwięksi pracodawcy podpisali już umowy o Pracowniczych Planach Kapitałowych PRAWO ENERGETYCZNE Nowy Regulamin aukcji OZE Prezes URE ogłosił aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH […]

Podsumowanie prawne września 2019r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne września 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia:   PRAWO ENERGETYCZNE Prezes URE publikuje wskaźniki niezbędne do obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej   PRAWO PRACY Termin na udzielenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych minął 30 września Płaca minimalna w 2020 roku Były pracownik może być pozwany przez pracodawcę za kradzież klientów   PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Rekordowa kara za naruszenie ochrony danych osobowych nałożona […]

Podsumowanie prawne lipca i sierpnia 2019r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne  lipca i sierpnia 2019r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Sejm przyjął nowelę ustawy o OZE Podpisane Rozporządzenie Ministra Energii  w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia ELEKTROMOBILNOŚĆ Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych i wodorowych PRAWO PRACY Planowane zmiany w sytuacji emerytalnej kobiet z rocznika […]