Wynagrodzenie twórcy utworu za przeniesienie autorskich praw majątkowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórcy utworu przysługują dwie kategorie praw autorskich: osobiste oraz majątkowe. Jedynie autorskie prawa majątkowe mogą być przedmiotem obrotu, co znaczy, że twórca utworu, któremu takie majątkowe prawa przysługują, może je przenieść na podmiot niebędący twórcą. Za utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uznaje się „każdy przejaw działalności […]