przedsi臋biorca Tag

 • All
 • Energetyka
 • Newsletter
 • O Nas
 • Pozosta艂e
 • Prawo pracy/HR/PPK
 • Publikacje
 • RODO
 • Szkolenia
 • Uncategorized
 • Wiadomo艣ci

Ustawa z dnia 17 wrze艣nia 2020 roku o zmianie ustawy o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zaka藕nych oraz wywo艂anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt贸rych innych ustaw, potocznie zwana Tarcz膮 antykryzysow膮 5.0, wprowadzi艂a kolejne zmiany maj膮ce na celu z艂agodzenie skutk贸w...

Z uwagi na wej艣cie w 偶ycie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niekt贸rych ustaw w zakresie dzia艂a艅 os艂onowych w zwi膮zku z rozprzestrzenianiem si臋 wirusa SARS-CoV-2, tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, kt贸ra nowelizuje wcze艣niejsze ustawy, ujawni艂a si臋 konieczno艣膰 uaktualnienia wcze艣niejszego opracowania przygotowanego przez zesp贸艂...

Zesp贸艂 prawa korporacyjnego i inwestycji MGS LAW pod przewodnictwem mec. Bartosza Sambo偶uka, radcy prawnego, partnera Kancelarii MGS LAW serdecznie zaprasza Pa艅stwa do udzia艂u w bezp艂atnej konferencji online, kt贸rej celem jest wspieranie przedsi臋biorc贸w i przedstawienie im mo偶liwych narz臋dzi do walki z kryzysem. Konferencja biznesowa Spark of...

Micha艂 Sznycer jako pe艂nomocnik zarz膮du Pracodawc贸w Pomorza do spraw energetyki na konferencji prasowej w dniu 25 wrze艣nia przedstawia stanowisko聽 Pracodawc贸w Pomorza聽 dotycz膮ce聽 wp艂ywu sytuacji na rynku energii elektrycznej na przedsi臋biorc贸w, a w dalszej konsekwencji potencjalny stan gospodarki. Pe艂en tekst omawianego stanowiska dost臋pny na stronie: http://pracodawcypomorza.pl/2018/09/25/energia/...

Ustawa o zarz膮dzie sukcesyjnym przedsi臋biorstwem osoby fizycznej ma na celu zapewnienie przedsi臋biorcom b臋d膮cym osobami fizycznymi warunk贸w do zachowania ci膮g艂o艣ci funkcjonowania przedsi臋biorstwa po ich 艣mierci. Ustawa zawiera rozwi膮zania, kt贸re umo偶liwi膮 funkcjonowanie przedsi臋biorstwa na analogicznych zasadach jak za 偶ycia przedsi臋biorcy, w okresie - co do zasady -...

Przypominamy przedsi臋biorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, 偶e 19 maja up艂ywa termin na zg艂oszenie do tej ewidencji numeru PESEL - o ile dotychczas nie zosta艂 podany przez przedsi臋biorc臋. Przedsi臋biorca, kt贸rego nr PESEL do 19 maja nie zostanie zg艂oszony do CEiDG, zostanie wykre艣lony...

Konstytucja dla biznesu 鈥 poni偶sze聽ustawy wejd膮 w聽偶ycie z聽ko艅cem kwietnia. 1) Prawo przedsi臋biorc贸w, 2) Ustawa o聽Centralnej Ewidencji i聽Informacji o聽Dzia艂alno艣ci Gospodarczej i聽Punkcie Informacji dla Przedsi臋biorcy, 3) Ustawa o聽Rzeczniku Ma艂ych i聽艢rednich Przedsi臋biorc贸w, 4) Ustawa o聽zasadach uczestnictwa przedsi臋biorc贸w zagranicznych i聽innych os贸b zagranicznych w聽obrocie gospodarczym na聽terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 5) Przepisy wprowadzaj膮ce ustaw臋 鈥 Prawo przedsi臋biorc贸w...

Przedsi臋biorcy b臋d膮cy co najmniej 艣rednimi przedsi臋biorcami zdefiniowanymi w ustawie o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej b臋d膮 mieli obowi膮zek opracowania i wdro偶enia procedur antykorupcyjnych w swoich organizacjach. Katalog 艣rodk贸w organizacyjnych, kadrowych i technicznych, maj膮cych na celi przeciwdzia艂anie tworzeniu otoczenia sprzyjaj膮cego przypadkom pope艂nienia przest臋pstw korupcyjnych zosta艂 podany przyk艂adowo i...

Poselski projekt nowelizacji Prawa energetycznego zak艂ada istotne rozszerzenie definicji odbiorcy w gospodarstwie domowym. Obecnie status takiego odbiorcy mo偶e mie膰 tylko taka osoba, kt贸ra nabywa energi臋 elektryczn膮, paliwo gazowe lub ciep艂o wy艂膮cznie w celu zu偶ycia tych medi贸w w gospodarstwie domowym. Pos艂owie Platformy Obywatelskiej proponuj膮, aby ten...

S膮d Najwy偶szy pozbawia menad偶er贸w szans na ni偶sze sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne S膮d Najwy偶szy wypowiedzia艂 si臋 w najnowszym orzeczeniu z dnia 17 czerwca 2015 roku na temat tytu艂u do podlegania ubezpieczeniom spo艂ecznym dla menad偶er贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi na podstawie kontrakt贸w menad偶erskich w ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej. SN wskaza艂,...