restrukturyzacja Tag

 • All
 • Energetyka
 • Newsletter
 • O Nas
 • Pozostałe
 • Prawo pracy/HR/PPK
 • Publikacje
 • RODO
 • Szkolenia
 • Uncategorized
 • Wiadomości

Po części wprowadzającej oraz przedstawieniu zwięzłych informacji odnośnie dostępnych trybów postępowań restrukturyzacyjnych, nadeszła pora na omówienie czynności, które postępowanie te inicjują. W poniższym tekście w paru zwięzłych słowach przedstawione zostaną czynności niezbędne do wszczęcia postępowania. Procedura wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest nieco inna dla każdego z...

Minął już prawie rok od wejścia w życie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, co jest wystarczająco długim okresem czasu do postawienia tezy, iż wprowadzone rozwiązania są rozwiązaniami nowoczesnymi, bardziej europejskimi, choć skrojonymi na czysto polskie warunki gospodarcze. Kontynuując zatem cykl artykułów tematycznych dot. restrukturyzacji zapoczątkowanych na blogu...

Z początkiem roku 2016 weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Krokiem tym ustawodawca dokonał głębokich zmian w dotychczasowym postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Nowe przepisy to bowiem, z jednej strony zupełnie nowe Prawo restrukturyzacyjne, z drugiej zaś szeroka nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, która z...