Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Kto, jak i gdzie może złożyć?

Po części wprowadzającej oraz przedstawieniu zwięzłych informacji odnośnie dostępnych trybów postępowań restrukturyzacyjnych, nadeszła pora na omówienie czynności, które postępowanie te inicjują. W poniższym tekście w paru zwięzłych słowach przedstawione zostaną czynności niezbędne do wszczęcia postępowania. Procedura wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest nieco inna dla każdego z opisywanych wcześniej trybów postępowań (najbardziej zbliżone są przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe), konieczne w związku z tym jest omówienie ich osobno. […]

Restrukturyzacja. Które z nowych postępowań jest dla Ciebie?

Minął już prawie rok od wejścia w życie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, co jest wystarczająco długim okresem czasu do postawienia tezy, iż wprowadzone rozwiązania są rozwiązaniami nowoczesnymi, bardziej europejskimi, choć skrojonymi na czysto polskie warunki gospodarcze. Kontynuując zatem cykl artykułów tematycznych dot. restrukturyzacji zapoczątkowanych na blogu we wrześniu (Rewolucja w podejściu do restrukturyzacji), czas zatem na przybliżenie ścieżek postępowania restrukturyzacyjnego, których ustawa przewiduje cztery: postępowanie o zatwierdzenie układu przyspieszone postępowanie […]

Rewolucja w podejściu do restrukturyzacji, czyli jak uratować przedsiębiorstwo

Z początkiem roku 2016 weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Krokiem tym ustawodawca dokonał głębokich zmian w dotychczasowym postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Nowe przepisy to bowiem, z jednej strony zupełnie nowe Prawo restrukturyzacyjne, z drugiej zaś szeroka nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, która z tą datą ma się stać regulacją dotyczącą wyłącznie procesów likwidacyjnych (czyli Prawem upadłościowym).  Rozpoczynamy cykl artykułów, które pozwolą Państwu na zgłębienie nowego prawa […]