Split payment obowiązuje od 1 lipca 2018 r.

Z dniem 1 lipca 2018 roku zaczął obowiązywać mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). Mechanizm ten został wprowadzony ustawą z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jako jeden z elementów uszczelniania systemu VAT. Polega on na możliwości regulowania płatności za nabyty towar lub usługę na dwa oddzielne rachunki bankowe: kwotę netto wynikającą z faktury regulujemy na rachunek bankowy wskazany przez sprzedawcę […]