Aktualności prawne

Ustawa wiatrakowa 2023 r. przyjęta przez Sejm

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sejm przyjął 8 lutego nowelizację ustawy odległościowej tzw. Ustawą wiatrakową. Zgodnie z nowymi przepisami turbiny wiatrowe będą mogły być zlokalizowane w odległości minimum 700 metrów od budynków mieszkalnych po spełnieniu dodatkowych warunków. Nowela przewiduje również korzyści dla mieszkańców gmin.

Według nowych przepisów turbiny wiatrowe będą mogły być zlokalizowane w odległości min. 700 m od budynków mieszkalnych i tylko wtedy gdy jest to przewidziane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonywanej w ramach MPZP będą jedną z podstaw dla określenia odległości minimalnej pomiędzy 10 – krotnością maksymalnej wysokości turbiny (zasada 10H), a 700 m dla budynków mieszkalnych. Co ważne, władze gminy zobligowane będą do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dla projektów MPZP uwzględniających elektrownie wiatrowe.

Kolejnym novum jest zniesienie zakazu budowy budynków w pobliżu już istniejących wiatraków oraz wprowadzenie minimalnych odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej. Zgodnie z nowymi przepisami wiatraki mogą być lokalizowane w odległości 3 krotności średnicy wiatraka z łopatami oraz 2 krotności wysokości wiatraka od sieci najwyższych napięć.

Nowela przewiduje również korzyści dla mieszkańców gmin. Inwestor zaoferuje bowiem co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy, którzy korzystaliby z energii elektrycznej na zasadzie prosumenta wirtualnego. Każdy z mieszkańców będzie miał możliwość objęcia udziału nie większego niż 2 kW i odbierania energii elektrycznej w cenie wynikającej z kalkulacji maksymalnego kosztu budowy.

UWAGA! W dniu 15 marca 2023 r. Prezydent podpisał Ustawę wiatrakową. Jakie założenia ostatecznie ustawa zawiera przeczytaj tutaj: Ustawa wiatrakowa 2023 r. podpisana przez Prezydenta
Prawo energetyczne , ustawa wiatrakowa
O Nas

Witamy radcę prawnego Filipa Pilarskiego w Zespole MGS LAW

Do Zespołu MGS LAW dołączył radca prawny Filip Pilarski. Serdecznie witamy!  Serdecznie witamy mec. Filipa Pilarskiego w Zespole Prawa Energetycznego MGS LAW. Filip Pilarski jest radcą prawnym, specjalizującym się w szeroko pojętym prawie energetycznym oraz prawie ochrony konkurencji i konsumentów.  Mec. Filip Pilarski  posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych,

Czytaj więcej »
Publikacje

Komentarz M. Sznycera dla Dziennika Gazeta Prawna

Wypowiedź Michała Sznycera dla Dziennika Gazeta Prawna w artykule red. Michała Perzyńskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie fuzji Orlen-PGNiG.  Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem M. Sznycera w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 23 stycznia 2024 r. W artkule redaktora Michała Perzyńskiego „Fuzja z PGNiG pod lupą audytorów” czytamy wypowiedzi ekspertów w sprawie fuzji ORLEN-PGNiG. 

Czytaj więcej »
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – grudzień 2023 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem grudnia i opublikowane w styczniu 2024 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.     PRAWO ENERGETYCZNE Zatwierdzone taryfy na 2024 rok Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie

Czytaj więcej »