Aktualności prawne

Ustawa wiatrakowa 2023 r. przyjęta przez Sejm

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sejm przyjął 8 lutego nowelizację ustawy odległościowej tzw. Ustawą wiatrakową. Zgodnie z nowymi przepisami turbiny wiatrowe będą mogły być zlokalizowane w odległości minimum 700 metrów od budynków mieszkalnych po spełnieniu dodatkowych warunków. Nowela przewiduje również korzyści dla mieszkańców gmin.

Według nowych przepisów turbiny wiatrowe będą mogły być zlokalizowane w odległości min. 700 m od budynków mieszkalnych i tylko wtedy gdy jest to przewidziane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonywanej w ramach MPZP będą jedną z podstaw dla określenia odległości minimalnej pomiędzy 10 – krotnością maksymalnej wysokości turbiny (zasada 10H), a 700 m dla budynków mieszkalnych. Co ważne, władze gminy zobligowane będą do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dla projektów MPZP uwzględniających elektrownie wiatrowe.

Kolejnym novum jest zniesienie zakazu budowy budynków w pobliżu już istniejących wiatraków oraz wprowadzenie minimalnych odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej. Zgodnie z nowymi przepisami wiatraki mogą być lokalizowane w odległości 3 krotności średnicy wiatraka z łopatami oraz 2 krotności wysokości wiatraka od sieci najwyższych napięć.

Nowela przewiduje również korzyści dla mieszkańców gmin. Inwestor zaoferuje bowiem co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy, którzy korzystaliby z energii elektrycznej na zasadzie prosumenta wirtualnego. Każdy z mieszkańców będzie miał możliwość objęcia udziału nie większego niż 2 kW i odbierania energii elektrycznej w cenie wynikającej z kalkulacji maksymalnego kosztu budowy.

UWAGA! W dniu 15 marca 2023 r. Prezydent podpisał Ustawę wiatrakową. Jakie założenia ostatecznie ustawa zawiera przeczytaj tutaj: Ustawa wiatrakowa 2023 r. podpisana przez Prezydenta
Prawo energetyczne , ustawa wiatrakowa
Energetyka

Ustawa wiatrakowa 2023 r. podpisana przez Prezydenta

Prezydent podpisał ustawę wiatrakową 15 marca 2023 roku . Co ostatecznie przewiduje ustawa wiatrakowa?   turbiny wiatrowe będą mogły być zlokalizowane w odległości min. 700 m od budynków mieszkalnych możliwość lokalizowania nowych wiatraków tylko na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podstawą dla określania odległości minimalnej — pomiędzy 10-krotnością maksymalnej wysokości turbiny

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Eliszewska o pracy prawnika w prawie energetycznym

XVIII Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych organizowane przez ELSA Gdańsk odbywają się w dniach 13-15 marca 2023 r. O pracy prawnika w prawie energetycznym opowie podczas swojej prelekcji w dniu 15 marca b.r. mec. Anna Eliszewska. Do udziału w zaplanowanych wydarzeniach ODPP’23  zapraszani są praktycy i eksperci, którzy gwarantują przekazanie uczestnikom najnowszych i specjalistycznych informacji w określonych dziedzinach. Podzielone

Czytaj więcej »
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – luty 2023 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem lutego i publikowane z początkiem  marca 2023 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa. PRAWO ENERGETYCZNE Ustawa wiatrakowa przyjęta przez Sejm Nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

Czytaj więcej »