Aktualności prawne

Ustawa wiatrakowa 2023 r. przyjęta przez Sejm

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sejm przyjął 8 lutego nowelizację ustawy odległościowej tzw. Ustawą wiatrakową. Zgodnie z nowymi przepisami turbiny wiatrowe będą mogły być zlokalizowane w odległości minimum 700 metrów od budynków mieszkalnych po spełnieniu dodatkowych warunków. Nowela przewiduje również korzyści dla mieszkańców gmin.

Według nowych przepisów turbiny wiatrowe będą mogły być zlokalizowane w odległości min. 700 m od budynków mieszkalnych i tylko wtedy gdy jest to przewidziane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonywanej w ramach MPZP będą jedną z podstaw dla określenia odległości minimalnej pomiędzy 10 – krotnością maksymalnej wysokości turbiny (zasada 10H), a 700 m dla budynków mieszkalnych. Co ważne, władze gminy zobligowane będą do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dla projektów MPZP uwzględniających elektrownie wiatrowe.

Kolejnym novum jest zniesienie zakazu budowy budynków w pobliżu już istniejących wiatraków oraz wprowadzenie minimalnych odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej. Zgodnie z nowymi przepisami wiatraki mogą być lokalizowane w odległości 3 krotności średnicy wiatraka z łopatami oraz 2 krotności wysokości wiatraka od sieci najwyższych napięć.

Nowela przewiduje również korzyści dla mieszkańców gmin. Inwestor zaoferuje bowiem co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy, którzy korzystaliby z energii elektrycznej na zasadzie prosumenta wirtualnego. Każdy z mieszkańców będzie miał możliwość objęcia udziału nie większego niż 2 kW i odbierania energii elektrycznej w cenie wynikającej z kalkulacji maksymalnego kosztu budowy.

UWAGA! W dniu 15 marca 2023 r. Prezydent podpisał Ustawę wiatrakową. Jakie założenia ostatecznie ustawa zawiera przeczytaj tutaj: Ustawa wiatrakowa 2023 r. podpisana przez Prezydenta
Prawo energetyczne , ustawa wiatrakowa
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »
Sprawy frankowe

Wygrana z bankiem w sprawie o waloryzację kapitału

Kancelaria MGS LAW wygrała w sądzie proces w sprawie z powództwa banku o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału Mec. Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny MGS LAW poprowadziła z sukcesem i wygrała dla Klientów sprawę z powództwa banku Santander o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału.   Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie z powództwa Santander Bank Polska SA o waloryzację

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres PV 2024 – M. Sznycer w panelu dyskusyjnym

Kongres PV 2024 to najważniejsze wydarzenie branży PV w Polsce, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.    Tegoroczny Kongres PV odbył się w Warszawie w dniach 27-28 maja 2024 r.  W gronie ekspertów w panelu „Redysponowanie – stracona energia polskiej gospodarki” brał udział Partner MGS LAW, radca prawy Michał Sznycer.  Dziękujemy Pani

Czytaj więcej »