Aktualności prawne

Ustawa wiatrakowa 2023 r. przyjęta przez Sejm

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sejm przyjął 8 lutego nowelizację ustawy odległościowej tzw. Ustawą wiatrakową. Zgodnie z nowymi przepisami turbiny wiatrowe będą mogły być zlokalizowane w odległości minimum 700 metrów od budynków mieszkalnych po spełnieniu dodatkowych warunków. Nowela przewiduje również korzyści dla mieszkańców gmin.

Według nowych przepisów turbiny wiatrowe będą mogły być zlokalizowane w odległości min. 700 m od budynków mieszkalnych i tylko wtedy gdy jest to przewidziane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonywanej w ramach MPZP będą jedną z podstaw dla określenia odległości minimalnej pomiędzy 10 – krotnością maksymalnej wysokości turbiny (zasada 10H), a 700 m dla budynków mieszkalnych. Co ważne, władze gminy zobligowane będą do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dla projektów MPZP uwzględniających elektrownie wiatrowe.

Kolejnym novum jest zniesienie zakazu budowy budynków w pobliżu już istniejących wiatraków oraz wprowadzenie minimalnych odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej. Zgodnie z nowymi przepisami wiatraki mogą być lokalizowane w odległości 3 krotności średnicy wiatraka z łopatami oraz 2 krotności wysokości wiatraka od sieci najwyższych napięć.

Nowela przewiduje również korzyści dla mieszkańców gmin. Inwestor zaoferuje bowiem co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy, którzy korzystaliby z energii elektrycznej na zasadzie prosumenta wirtualnego. Każdy z mieszkańców będzie miał możliwość objęcia udziału nie większego niż 2 kW i odbierania energii elektrycznej w cenie wynikającej z kalkulacji maksymalnego kosztu budowy.

UWAGA! W dniu 15 marca 2023 r. Prezydent podpisał Ustawę wiatrakową. Jakie założenia ostatecznie ustawa zawiera przeczytaj tutaj: Ustawa wiatrakowa 2023 r. podpisana przez Prezydenta
Prawo energetyczne , ustawa wiatrakowa
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – sierpnień 2023 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem sierpnia i publikowane we wrześniu 2023 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa. PRAWO ENERGETYCZNE Ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej podpisana przez Prezydenta Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci

Czytaj więcej »
Energetyka

Prawo energetyczne – wykłady na studiach podyplomowych poprowadzi M. Sznycer

Serdecznie zapraszamy na nowe studia podyplomowe „Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu”. Studia będą odbywały się w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w formie hybrydowej a część: Prawo energetyczne poprowadzi mec. Michał Sznycer, radca prawny, partner MGS LAW.  Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu – to najnowsze studia podyplomowe, skierowane do biznesu i samorządów

Czytaj więcej »
Energetyka

Nowelizacja ustawy OZE – komentarz MGS LAW dla Projekt Solartechnik

Zmiany w regulacjach dot. OZE – w biuletynie Projekt Solartechnik komentują radcy prawni, eksperci  ds. prawa energetycznego: mec. Anna Eliszewska i mec. Michał Sznycer. Podczas posiedzenia 17 sierpnia br. Sejm poparł wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o OZE, które częściowo implementują do polskiego prawa rozwiązania unijnej dyrektywy RED II, dotyczącej wspierania odnawialnych

Czytaj więcej »