Aktualności prawne

Ważny wyrok TSUE w sprawach frankowych

Facebook
Twitter
LinkedIn

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 8 września 2022 r. w trzech połączonych „sprawach frankowych” odpowiedział na pytania Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście poruszając kilka niezmiernie ważnych dla frankowiczów kwestii.

Trybunał wskazał, że nie ma możliwości usunięcia części nieuczciwego warunku umownego i pozostawienia pozostałej, uczciwej części, w mocy. W tym zakresie nawiązał do wcześniejszego swojego orzeczenia w sprawie C-19/20 gdzie już orzekł, iż nie jest możliwe usunięcie nieuczciwej marży banku i pozostawienie kredytu przeliczanego w oparciu o uczciwy kurs średni NBP.

Podobnie jak we wcześniejszych sprawach, TSUE stwierdził, że nie można w miejsce nieuczciwego postanowienia umownego wprowadzać przepisów dyspozytywnych prawa krajowego o charakterze ogólnym ani uciekać się do wykładni warunków umowy.  Tym samym wykluczył możliwość wprowadzenia do umowy, w miejsce nieuczciwego postanowienia umownego, postanowienia pozwalającego na spłatę kredytu po kursie średnim NBP, by w ten sposób pozostawić umowę kredytu w mocy.

Ponadto Trybunał wyjaśnił, że dopiero wiedza kredytobiorcy o nieuczciwości powoduje rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia. Tym samym nie ma znaczenie kiedy nastąpiła wypłata kredytu ani na jaki okres została zawarta umowa. Zdaniem TSUE kluczowe znaczenie ma to, kiedy kredytobiorca dowiedział się o tym, że może dochodzić swoich praw, z powodu zawarcia w umowie niedozwolonych postanowień umownych.

Wyrok ten stanowi potwierdzenie dotychczasowego orzecznictwa TSUE. Ma jednak o tyle istotne znaczenie, iż wyraża stanowisko w sprawie polskiej. Tym samym bez wątpienia musi być respektowany przez wszystkie polskie sądy, w tym Sąd Najwyższy.

Wyrok ten daje zatem nadzieję, iż Sądy zaprzestaną podejmowania prób możliwości łatania i utrzymania w mocy umów z nieuczciwymi klauzulami, co winno przełożyć się na szybkość i sprawność rozpatrywania spraw frankowych.

Wyrok z dnia 8 września 2022r. w trzech połączonych sprawach: C-80/21, C-81/21 oraz C-82/21.

W Kancelarii MGS LAW „sprawy frankowe” z powodzeniem prowadzi radca prawny Anna Piwakowska-Rowińska pod kierownictwem partnera kancelarii, radcy prawnego Bartosza Sambożuka.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania  bezpłatnej analizy umowy kredytowej:

+48585219250 ;  office@mgs-law.eu

Może Cię również zainteresuje:

Kolejna wygrana kancelarii MGS LAW w sporze frankowym

Wygrana z mBank SA – dot. umowy kredytowej z 2008r. indeksowanej do CHF

Dochodzenie roszczeń przez „frankowiczów” – wykład mec. Michała Sambożuka w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku

Sprawy frankowe
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – kwiecień 2023 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem kwietnia i publikowane w maju 2023 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa. PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych

Czytaj więcej »
Pozostałe

Radca prawny/adwokat do Zespołu MGS LAW

MGS LAW poszukuje do stałej współpracy Radcy prawnego/Adwokata specjalizującego się w prawie pracy oraz bieżącej obsłudze przedsiębiorstw. Szukamy Radcy prawnego/Adwokata, który dysponuje doświadczeniem zdobytym w kancelarii prawnej lub dziale prawnym przedsiębiorstwa i specjalizuje się w prawie pracy. Do naszego zespołu szukamy osób, które nie boją się wyzwań, ryzyka i myślą out of the box. Potrzebujemy

Czytaj więcej »
Publikacje

GLOBENERGIA – instalacje fotowoltaiczne w zabudowie szeregowej

Michał Sznycer w artykule „Czy sąsiad musi zgodzić się na moją instalację fotowoltaiczną? Wraca temat szeregówek” odpowiada na pytania czytelników portalu GLOBENERGIA .    Wraca temat instalacji fotowoltaicznych w zabudowie szeregowej, tym razem w kontekście wspólnoty mieszkaniowej – pisze redaktor Anna Będkowska. Mamy coraz więcej pytań i analizujemy kwestie takich inwestycji nie tylko w kontekście ochrony przeciwpożarowej,

Czytaj więcej »