Aktualności prawne

Ważny wyrok TSUE w sprawach frankowych

Facebook
Twitter
LinkedIn

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 8 września 2022 r. w trzech połączonych „sprawach frankowych” odpowiedział na pytania Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście poruszając kilka niezmiernie ważnych dla frankowiczów kwestii.

Trybunał wskazał, że nie ma możliwości usunięcia części nieuczciwego warunku umownego i pozostawienia pozostałej, uczciwej części, w mocy. W tym zakresie nawiązał do wcześniejszego swojego orzeczenia w sprawie C-19/20 gdzie już orzekł, iż nie jest możliwe usunięcie nieuczciwej marży banku i pozostawienie kredytu przeliczanego w oparciu o uczciwy kurs średni NBP.

Podobnie jak we wcześniejszych sprawach, TSUE stwierdził, że nie można w miejsce nieuczciwego postanowienia umownego wprowadzać przepisów dyspozytywnych prawa krajowego o charakterze ogólnym ani uciekać się do wykładni warunków umowy.  Tym samym wykluczył możliwość wprowadzenia do umowy, w miejsce nieuczciwego postanowienia umownego, postanowienia pozwalającego na spłatę kredytu po kursie średnim NBP, by w ten sposób pozostawić umowę kredytu w mocy.

Ponadto Trybunał wyjaśnił, że dopiero wiedza kredytobiorcy o nieuczciwości powoduje rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia. Tym samym nie ma znaczenie kiedy nastąpiła wypłata kredytu ani na jaki okres została zawarta umowa. Zdaniem TSUE kluczowe znaczenie ma to, kiedy kredytobiorca dowiedział się o tym, że może dochodzić swoich praw, z powodu zawarcia w umowie niedozwolonych postanowień umownych.

Wyrok ten stanowi potwierdzenie dotychczasowego orzecznictwa TSUE. Ma jednak o tyle istotne znaczenie, iż wyraża stanowisko w sprawie polskiej. Tym samym bez wątpienia musi być respektowany przez wszystkie polskie sądy, w tym Sąd Najwyższy.

Wyrok ten daje zatem nadzieję, iż Sądy zaprzestaną podejmowania prób możliwości łatania i utrzymania w mocy umów z nieuczciwymi klauzulami, co winno przełożyć się na szybkość i sprawność rozpatrywania spraw frankowych.

Wyrok z dnia 8 września 2022r. w trzech połączonych sprawach: C-80/21, C-81/21 oraz C-82/21.

W Kancelarii MGS LAW „sprawy frankowe” z powodzeniem prowadzi radca prawny Anna Piwakowska-Rowińska pod kierownictwem partnera kancelarii, radcy prawnego Bartosza Sambożuka.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania  bezpłatnej analizy umowy kredytowej:

+48585219250 ;  office@mgs-law.eu

Może Cię również zainteresuje:

Kolejna wygrana kancelarii MGS LAW w sporze frankowym

Wygrana z mBank SA – dot. umowy kredytowej z 2008r. indeksowanej do CHF

Dochodzenie roszczeń przez „frankowiczów” – wykład mec. Michała Sambożuka w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku

Sprawy frankowe
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »
Sprawy frankowe

Wygrana z bankiem w sprawie o waloryzację kapitału

Kancelaria MGS LAW wygrała w sądzie proces w sprawie z powództwa banku o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału Mec. Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny MGS LAW poprowadziła z sukcesem i wygrała dla Klientów sprawę z powództwa banku Santander o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału.   Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie z powództwa Santander Bank Polska SA o waloryzację

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres PV 2024 – M. Sznycer w panelu dyskusyjnym

Kongres PV 2024 to najważniejsze wydarzenie branży PV w Polsce, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.    Tegoroczny Kongres PV odbył się w Warszawie w dniach 27-28 maja 2024 r.  W gronie ekspertów w panelu „Redysponowanie – stracona energia polskiej gospodarki” brał udział Partner MGS LAW, radca prawy Michał Sznycer.  Dziękujemy Pani

Czytaj więcej »