Aktualności prawne

Ważny wyrok TSUE w sprawach frankowych

Facebook
Twitter
LinkedIn

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 8 września 2022 r. w trzech połączonych „sprawach frankowych” odpowiedział na pytania Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście poruszając kilka niezmiernie ważnych dla frankowiczów kwestii.

Trybunał wskazał, że nie ma możliwości usunięcia części nieuczciwego warunku umownego i pozostawienia pozostałej, uczciwej części, w mocy. W tym zakresie nawiązał do wcześniejszego swojego orzeczenia w sprawie C-19/20 gdzie już orzekł, iż nie jest możliwe usunięcie nieuczciwej marży banku i pozostawienie kredytu przeliczanego w oparciu o uczciwy kurs średni NBP.

Podobnie jak we wcześniejszych sprawach, TSUE stwierdził, że nie można w miejsce nieuczciwego postanowienia umownego wprowadzać przepisów dyspozytywnych prawa krajowego o charakterze ogólnym ani uciekać się do wykładni warunków umowy.  Tym samym wykluczył możliwość wprowadzenia do umowy, w miejsce nieuczciwego postanowienia umownego, postanowienia pozwalającego na spłatę kredytu po kursie średnim NBP, by w ten sposób pozostawić umowę kredytu w mocy.

Ponadto Trybunał wyjaśnił, że dopiero wiedza kredytobiorcy o nieuczciwości powoduje rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia. Tym samym nie ma znaczenie kiedy nastąpiła wypłata kredytu ani na jaki okres została zawarta umowa. Zdaniem TSUE kluczowe znaczenie ma to, kiedy kredytobiorca dowiedział się o tym, że może dochodzić swoich praw, z powodu zawarcia w umowie niedozwolonych postanowień umownych.

Wyrok ten stanowi potwierdzenie dotychczasowego orzecznictwa TSUE. Ma jednak o tyle istotne znaczenie, iż wyraża stanowisko w sprawie polskiej. Tym samym bez wątpienia musi być respektowany przez wszystkie polskie sądy, w tym Sąd Najwyższy.

Wyrok ten daje zatem nadzieję, iż Sądy zaprzestaną podejmowania prób możliwości łatania i utrzymania w mocy umów z nieuczciwymi klauzulami, co winno przełożyć się na szybkość i sprawność rozpatrywania spraw frankowych.

Wyrok z dnia 8 września 2022r. w trzech połączonych sprawach: C-80/21, C-81/21 oraz C-82/21.

W Kancelarii MGS LAW „sprawy frankowe” z powodzeniem prowadzi radca prawny Anna Piwakowska-Rowińska pod kierownictwem partnera kancelarii, radcy prawnego Bartosza Sambożuka.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania  bezpłatnej analizy umowy kredytowej:

+48585219250 ;  office@mgs-law.eu

Może Cię również zainteresuje:

Kolejna wygrana kancelarii MGS LAW w sporze frankowym

Wygrana z mBank SA – dot. umowy kredytowej z 2008r. indeksowanej do CHF

Dochodzenie roszczeń przez „frankowiczów” – wykład mec. Michała Sambożuka w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku

Sprawy frankowe
Wiadomości

Unijna Dyrektywa OMNIBUS – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy, wprowadzające do polskiego porządku prawnego trzy dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Przepisy te mają na celu ujednolicenie oraz wzmocnienie zasad ochrony konsumentów. Mowa tu w szczególności  o tzw. „Dyrektywie Omnibus”.  Dyrektywa OMNIBUS – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. Regulacje zawarte w Dyrektywie Omnibus dotyczą nie tylko dostawców platform

Czytaj więcej »
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – grudzień 2022 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – informacje zebrane z końcem grudnia 2022 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa. PRAWO ENERGETYCZNE Zawieszenie obowiązku informowania przez przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną o strukturze ceny energii dostarczanej do odbiorców Klaster Energii Koncesja na magazynowanie energii

Czytaj więcej »
O Nas

Kup kalendarz charytatywny – pomóż zwierzętom

Serdecznie zachęcamy naszych Klientów i Współpracowników do zakupu psich  i kocich  kalendarzy charytatywnych . Cena kalendarza to 50 zł (płatność gotówką ). Kupując kalendarz pomagasz zwierzętom. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony jest ma potrzeby podopiecznych Schroniska dla bezdomnych zwierząt SOPOTKOWO. Szczegóły na stronie schroniska. https://schronisko.sopot.pl/…/sopotkowe-kalendarze-2023/ Życzymy Państwu przy tej okazji wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku! Zespół MGS

Czytaj więcej »