Aktualności prawne

Ważny wyrok TSUE w sprawach frankowych

Facebook
Twitter
LinkedIn

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 8 września 2022 r. w trzech połączonych „sprawach frankowych” odpowiedział na pytania Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście poruszając kilka niezmiernie ważnych dla frankowiczów kwestii.

Trybunał wskazał, że nie ma możliwości usunięcia części nieuczciwego warunku umownego i pozostawienia pozostałej, uczciwej części, w mocy. W tym zakresie nawiązał do wcześniejszego swojego orzeczenia w sprawie C-19/20 gdzie już orzekł, iż nie jest możliwe usunięcie nieuczciwej marży banku i pozostawienie kredytu przeliczanego w oparciu o uczciwy kurs średni NBP.

Podobnie jak we wcześniejszych sprawach, TSUE stwierdził, że nie można w miejsce nieuczciwego postanowienia umownego wprowadzać przepisów dyspozytywnych prawa krajowego o charakterze ogólnym ani uciekać się do wykładni warunków umowy.  Tym samym wykluczył możliwość wprowadzenia do umowy, w miejsce nieuczciwego postanowienia umownego, postanowienia pozwalającego na spłatę kredytu po kursie średnim NBP, by w ten sposób pozostawić umowę kredytu w mocy.

Ponadto Trybunał wyjaśnił, że dopiero wiedza kredytobiorcy o nieuczciwości powoduje rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia. Tym samym nie ma znaczenie kiedy nastąpiła wypłata kredytu ani na jaki okres została zawarta umowa. Zdaniem TSUE kluczowe znaczenie ma to, kiedy kredytobiorca dowiedział się o tym, że może dochodzić swoich praw, z powodu zawarcia w umowie niedozwolonych postanowień umownych.

Wyrok ten stanowi potwierdzenie dotychczasowego orzecznictwa TSUE. Ma jednak o tyle istotne znaczenie, iż wyraża stanowisko w sprawie polskiej. Tym samym bez wątpienia musi być respektowany przez wszystkie polskie sądy, w tym Sąd Najwyższy.

Wyrok ten daje zatem nadzieję, iż Sądy zaprzestaną podejmowania prób możliwości łatania i utrzymania w mocy umów z nieuczciwymi klauzulami, co winno przełożyć się na szybkość i sprawność rozpatrywania spraw frankowych.

Wyrok z dnia 8 września 2022r. w trzech połączonych sprawach: C-80/21, C-81/21 oraz C-82/21.

W Kancelarii MGS LAW „sprawy frankowe” z powodzeniem prowadzi radca prawny Anna Piwakowska-Rowińska pod kierownictwem partnera kancelarii, radcy prawnego Bartosza Sambożuka.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania  bezpłatnej analizy umowy kredytowej:

+48585219250 ;  office@mgs-law.eu

Może Cię również zainteresuje:

Kolejna wygrana kancelarii MGS LAW w sporze frankowym

Wygrana z mBank SA – dot. umowy kredytowej z 2008r. indeksowanej do CHF

Dochodzenie roszczeń przez „frankowiczów” – wykład mec. Michała Sambożuka w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku

Sprawy frankowe
O Nas

Witamy radcę prawnego Filipa Pilarskiego w Zespole MGS LAW

Do Zespołu MGS LAW dołączył radca prawny Filip Pilarski. Serdecznie witamy!  Serdecznie witamy mec. Filipa Pilarskiego w Zespole Prawa Energetycznego MGS LAW. Filip Pilarski jest radcą prawnym, specjalizującym się w szeroko pojętym prawie energetycznym oraz prawie ochrony konkurencji i konsumentów.  Mec. Filip Pilarski  posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych,

Czytaj więcej »
Publikacje

Komentarz M. Sznycera dla Dziennika Gazeta Prawna

Wypowiedź Michała Sznycera dla Dziennika Gazeta Prawna w artykule red. Michała Perzyńskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie fuzji Orlen-PGNiG.  Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem M. Sznycera w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 23 stycznia 2024 r. W artkule redaktora Michała Perzyńskiego „Fuzja z PGNiG pod lupą audytorów” czytamy wypowiedzi ekspertów w sprawie fuzji ORLEN-PGNiG. 

Czytaj więcej »
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – grudzień 2023 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem grudnia i opublikowane w styczniu 2024 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.     PRAWO ENERGETYCZNE Zatwierdzone taryfy na 2024 rok Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie

Czytaj więcej »