Aktualności prawne

Wodór jako źródło energii odnawialnej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Komisja Europejska w lutym 2023 r. zaproponowała szczegółowe rozwiązania regulujące wodór odnawialny w Unii Europejskiej przyjmując w tym zakresie dwa akty delegowane. Głównym założeniem Komisji Europejskiej jest określenie ram regulacyjnych dotyczących wodoru, które obejmą w szczególności inwestycje w infrastrukturę energetyczną, zasady pomocy państwa oraz proces legislacyjny dla wodoru odnawialnego wykorzystywanego w przemyśle i sektorze transportu. Celem powyższego jest zapewnienie produkcji wszystkich paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego z odnawialnej energii elektrycznej.

 

W akcie delegowanym w sprawie odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego, Komisja Europejska określiła warunki, na podstawie których możliwe będzie uznanie wodoru, paliw wodorowych lub innych nośników energii za paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego. Odwołano się m.in. do tzw. zasady „dodatkowości” wodoru ujętej w Dyrektywie UE w sprawie energii odnawialnej , celem której jest zwiększenie produkcji ilości energii odnawialnej dostępnej w sieci w odniesieniu do stanu aktualnego.

Co istotne, elektrolizery do produkcji wodoru zostaną włączone do produkcji odnawialnej energii elektrycznej. Akt ten wprowadza nadto kryterium tzw. korelacji czasowej i geograficznej, co w praktyce oznacza, że odnawialny wodór byłby produkowany tylko wtedy, gdy dostępna jest wystarczająca ilość lokalnej energii odnawialnej.

Nowe wymogi znajdą zastosowanie zarówno do producentów krajowych jak i producentów pochodzących z państw trzecich, chcących zając się eksportem odnawialnego wodoru do Unii Europejskiej, który w konsekwencji zaliczony zostanie na pokrycie unijnych celów w zakresie energetyki odnawialnej.

Komisja Europejska podkreśla, że nowe przepisy wprowadzane będą stopniowo, co umożliwi dostosowanie się sektorowi do nowych ram prawnych. Co ważne, przewidziany jest okres przejściowy związany z tzw. zasadą „dodatkowości” w odniesieniu do projektów dotyczących wodoru, które rozpoczną się przed 1 stycznia 2028 r. Okres ten z założenia odpowiada okresowi, w którym zwiększona ma zostać produkcja elektrolizerów, które następnie wprowadzone zostaną na rynek.

Drugi z aktów delegowanych wprowadza metodę obliczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego. Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Komisji Europejskiej (Przedstawicielstwo w Polsce): „Metoda ta uwzględnia emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw, w tym emisje w segmencie wydobywczym, emisje związane z pobieraniem energii elektrycznej z sieci, z przetwórstwa oraz emisje związane z transportem tych paliw do konsumenta końcowego. Metodyka wyjaśnia również, w jaki sposób obliczać emisje gazów cieplarnianych z wodoru odnawialnego lub jego pochodnych w przypadku, gdy jest on produkowany w zakładzie produkującym paliwa kopalne.”

Przyjęte przez Komisję akty prawne przekazane zostaną Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, które w terminie 2 miesięcy przyjmą lub odrzucą wnioski Komisji. Okres ten może zostać przedłużony o 2 miesiące.

  •  Delegated regulation on Union methodology for RFNBOs English and Delegated regulation for a minimum threshold for GHG savings of recycled carbon fuels and annex
  • Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) (Text with EEA relevance.)
Wodór odnawialny energia odnawialna MGSLAW
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres Energetyki Przyszłości KEP III edycja

MGS LAW, jako Partner wydarzenia,  serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Kongresie Energetyki Przyszłości, gdzie Michał Sznycer znajdzie się wśród ekspertów na panelu: Nowy kierunek rynku energii.    Kongres Energetyki Przyszłości, III edycja  (KEP 2024) odbędzie się w Toruniu w dniach 16-17 kwietnia 2024 r.  Wśród ekspertów III edycji  Kongresu Energetyki Przyszłości,

Czytaj więcej »
O Nas

Izabela Koszela, radca prawny w Zespole MGS LAW

Izabela Koszela, radca prawny pracuje w Zespole MGS LAW od marca 2024 roku.  Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży budowlanej i deweloperskiej. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości, w tym kompleksowej obsługi prawnej procesów inwestycyjno-budowlanych. Mec. Izabela Koszela w toku dotychczasowej

Czytaj więcej »