Aktualności prawne

Wodór jako źródło energii odnawialnej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Komisja Europejska w lutym 2023 r. zaproponowała szczegółowe rozwiązania regulujące wodór odnawialny w Unii Europejskiej przyjmując w tym zakresie dwa akty delegowane. Głównym założeniem Komisji Europejskiej jest określenie ram regulacyjnych dotyczących wodoru, które obejmą w szczególności inwestycje w infrastrukturę energetyczną, zasady pomocy państwa oraz proces legislacyjny dla wodoru odnawialnego wykorzystywanego w przemyśle i sektorze transportu. Celem powyższego jest zapewnienie produkcji wszystkich paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego z odnawialnej energii elektrycznej.

 

W akcie delegowanym w sprawie odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego, Komisja Europejska określiła warunki, na podstawie których możliwe będzie uznanie wodoru, paliw wodorowych lub innych nośników energii za paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego. Odwołano się m.in. do tzw. zasady „dodatkowości” wodoru ujętej w Dyrektywie UE w sprawie energii odnawialnej , celem której jest zwiększenie produkcji ilości energii odnawialnej dostępnej w sieci w odniesieniu do stanu aktualnego.

Co istotne, elektrolizery do produkcji wodoru zostaną włączone do produkcji odnawialnej energii elektrycznej. Akt ten wprowadza nadto kryterium tzw. korelacji czasowej i geograficznej, co w praktyce oznacza, że odnawialny wodór byłby produkowany tylko wtedy, gdy dostępna jest wystarczająca ilość lokalnej energii odnawialnej.

Nowe wymogi znajdą zastosowanie zarówno do producentów krajowych jak i producentów pochodzących z państw trzecich, chcących zając się eksportem odnawialnego wodoru do Unii Europejskiej, który w konsekwencji zaliczony zostanie na pokrycie unijnych celów w zakresie energetyki odnawialnej.

Komisja Europejska podkreśla, że nowe przepisy wprowadzane będą stopniowo, co umożliwi dostosowanie się sektorowi do nowych ram prawnych. Co ważne, przewidziany jest okres przejściowy związany z tzw. zasadą „dodatkowości” w odniesieniu do projektów dotyczących wodoru, które rozpoczną się przed 1 stycznia 2028 r. Okres ten z założenia odpowiada okresowi, w którym zwiększona ma zostać produkcja elektrolizerów, które następnie wprowadzone zostaną na rynek.

Drugi z aktów delegowanych wprowadza metodę obliczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego. Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Komisji Europejskiej (Przedstawicielstwo w Polsce): „Metoda ta uwzględnia emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw, w tym emisje w segmencie wydobywczym, emisje związane z pobieraniem energii elektrycznej z sieci, z przetwórstwa oraz emisje związane z transportem tych paliw do konsumenta końcowego. Metodyka wyjaśnia również, w jaki sposób obliczać emisje gazów cieplarnianych z wodoru odnawialnego lub jego pochodnych w przypadku, gdy jest on produkowany w zakładzie produkującym paliwa kopalne.”

Przyjęte przez Komisję akty prawne przekazane zostaną Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, które w terminie 2 miesięcy przyjmą lub odrzucą wnioski Komisji. Okres ten może zostać przedłużony o 2 miesiące.

  •  Delegated regulation on Union methodology for RFNBOs English and Delegated regulation for a minimum threshold for GHG savings of recycled carbon fuels and annex
  • Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) (Text with EEA relevance.)
Wodór odnawialny energia odnawialna MGSLAW
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – sierpnień 2023 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem sierpnia i publikowane we wrześniu 2023 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa. PRAWO ENERGETYCZNE Ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej podpisana przez Prezydenta Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci

Czytaj więcej »
Energetyka

Prawo energetyczne – wykłady na studiach podyplomowych poprowadzi M. Sznycer

Serdecznie zapraszamy na nowe studia podyplomowe „Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu”. Studia będą odbywały się w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w formie hybrydowej a część: Prawo energetyczne poprowadzi mec. Michał Sznycer, radca prawny, partner MGS LAW.  Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu – to najnowsze studia podyplomowe, skierowane do biznesu i samorządów

Czytaj więcej »
Energetyka

Nowelizacja ustawy OZE – komentarz MGS LAW dla Projekt Solartechnik

Zmiany w regulacjach dot. OZE – w biuletynie Projekt Solartechnik komentują radcy prawni, eksperci  ds. prawa energetycznego: mec. Anna Eliszewska i mec. Michał Sznycer. Podczas posiedzenia 17 sierpnia br. Sejm poparł wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o OZE, które częściowo implementują do polskiego prawa rozwiązania unijnej dyrektywy RED II, dotyczącej wspierania odnawialnych

Czytaj więcej »