Aktualności prawne

GLOBENERGIA – umowa kompleksowa i upusty dla prosumentów

Facebook
Twitter
LinkedIn

Przeniesienie umowy kompleksowej i sprzedaż instalacji fotowoltaicznej a opusty – artykuł redaktor Anny Będkowskiej przy współpracy z Michałem Sznycerem, ekspertem ds. prawa energetycznego MGS LAW ukazał się w dniu 24.03.2023 r na łamach portalu GLOBENERGIA

 

GLOBENERGIA – grupa medialna oraz doradcza sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Platforma doradcza, gromadząca ekspertów OZE, którzy wspierają i doradzają wykonawcom i inwestorom OZE. GLOBENERGIA  to dwumiesięcznik i portale branżowe kierowane do inwestorów, przedsiębiorstw, projektantów, instalatorów, samorządów, jednostek naukowych oraz entuzjastów OZE.

– Dla jednych system opustów to już przeszłość, a dla innych to ciągle obowiązujący system rozliczenia energii z własnej mikroinstalacji, najpewniej fotowoltaicznej – pisze redaktor Anna BędkowskaSystem opustów może być aktualny dla niektórych nawet przez kilkanaście lat. W tym czasie może nastąpić wiele zmian – czy to personalnych, czy to dotyczących kwestii samego budynku. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się, na ile trwały jest przywilej rozliczania się w net-meteringu –  tłumaczy dalej redaktor Będkowska. 

Anna Będkowska, redaktor prowadzący portalu GLOBEnergia wraz z Michałem Sznycerem, radcą prawnym, partnerem MGS LAW na łamach portalu GLOBEnergia  próbują przybliżyć czytelnikom temat upustów, przeniesienia i sprzedaży umowy kompleksowej. W artykule  czytamy:

– System opustów obejmował instalacji zgłaszane do przyłączenia do sieci jeszcze w pierwszym kwartale ubiegłego roku, czyli do końca marca 2022. Jest on zapewniony na 15 kolejnych lat pracy instalacji. Od 1 kwietnia 2022 wszystkie instalacje zgłaszane do przyłączenia zostają objęte systemem net-billingu. Mimo, że system net-billingu obowiązuje już prawie rok, dla wielu prosumentów nie jest on jeszcze zrozumiały. Stąd pojawiają się pytania, czy w związku z licznymi zdarzeniami, które mogą nastąpić w trakcie tych kilkunastu lat można utracić status prosumenta w opustach i zostać przeniesionym do net-billingu.

W listach do redakcji – pisze Anna Będkowska –  czytamy o wątpliwościach związanych z przeniesieniem umowy kompleksowej z jednego współmałżonka na drugiego. Czy w takiej sytuacji tracony jest status prosumenta w opustach? Czy rozliczenie przypisane jest do konkretnej umowy kompleksowej, czy do instalacji?

– Moim zdaniem, uprawnienie do korzystania z systemu net-meteringu lub net-bilingu powinno być przypisane do konkretnej instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), a nie do osoby prosumenta. Osoba ta może bowiem ulec zmianie w okresie, gdy trwa obowiązek rozliczenia przez sprzedawcę zobowiązanego, na przykład w przypadku przepisania umowy kompleksowej w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej lub w przypadku sprzedaży nieruchomości wraz z instalacją – tłumaczy Michał Sznycer, radca prawny, specjalista ds. prawa energetycznego, partner kancelarii MGS LAW.

– A więc zarówno przepisanie umowy kompleksowej na współmałżonka, jak również sprzedaż domu wraz z instalacją, które skutkuje zmianą osoby przypisanej do umowy kompleksowej nie jest podstawą do odebrania prawa do rozliczania się na dotychczasowych zasadach. Za podstawę prawną Michał Sznycer powołuje się na art. 40 ust. 1B pkt 1 Ustawy OZE.

Zdaniem eksperta, w tym miejscu w ustawie jasno określono, że obowiązek rozliczenia (prosumencki) powstaje od daty pierwszego wytworzenia energii elektrycznej z OZE i wprowadzenia jej do sieci elektroenergetycznej, a trwa przez kolejne 15 lat. – czytamy na łamach GLOBEnergia

Decyzja, czy dana instalacja będzie rozliczana w systemie net-meteringu czy net-bilingu, zależy od daty pierwszego wytworzenia energii elektrycznej i jej wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej, z wyjątkiem przypadków, gdy okres ten zostanie przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w art. 4d ust. 2-11 Ustawy OZE (po złożeniu kompletnego wniosku do OSD).

Dalej w artykule czytamy:

Status prosumenta w opustach zostaje – pod pewnymi warunkami!

Jak w każdej sytuacji, tu również, trzeba spełnić pewne wymagania, aby pomimo podpisania umowy kompleksowej na inną osobę zachować możliwość rozliczenia na dotychczasowych zasadach. A mianowicie – zachowanie sprzedawcy zobowiązanego i uniknięcie zmian w instalacji.

Moim zdaniem, przepisanie umowy kompleksowej na inną osobę, pod warunkiem, że instalacja OZE pozostaje taka sama i jest rozliczana przez tego samego sprzedawcę zobowiązanego, nie powinno skutkować utratą prawa do korzystania z systemu net-meteringu – wyjaśnia M. Sznycer

Przepisując umowę kompleksową na inną osobę, czy sprzedając dom z instalacją należy wziąć pod uwagę to, że okres przez który poprzedni właściciel korzystał z tego systemu, powinien być wliczony do ogólnego okresu 15 lat, o którym mowa w ustawie OZE.

Artykuł redaktor Anny Będkowskiej ukazał się w dniu 24.03.2023 r. na łamach GLOBEnergia.pl:  Przeniesienie umowy kompleksowej i sprzedaż instalacji a opusty 

Globenergia
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół ds. wydzielenia

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Miałkowska, aplikantka adwokacka MGS LAW

Z wielką przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Annę Miałkowską, aplikantkę adwokacką w Zespole MGS LAW.   Anna Miałkowska w MGS LAW zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz czynnie wspiera działalność kancelarii. Anna Miałkowska ma doświadczenie w doradztwie osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego

Czytaj więcej »
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »