Aktualności prawne

Wygrana z bankiem w sprawie o waloryzację kapitału

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kancelaria MGS LAW wygrała w sądzie proces w sprawie z powództwa banku o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału


Mec. Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny MGS LAW poprowadziła z sukcesem i wygrała dla Klientów sprawę z powództwa banku Santander o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału.

 

Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie z powództwa Santander Bank Polska SA o waloryzację kapitału oraz o zapłatę części kwoty wypłaconego kapitału, oddalił powództwo obciążając bank w całości kosztami procesu.

 

Sprawa jest następstwem uprzedniego prawomocnego uznania przez Sąd Okręgowy w Gdańsku zawartej przez strony umowy kredytu za nieważną w całości oraz zasądzenia od banku na rzecz kredytobiorcy żądanej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

Bank wytoczył powództwo pomimo złożonego przez kredytobiorcę oświadczenia o potrąceniu, z uwagi na częściowe nieuznanie jego skuteczności.

 

W ustnym uzasadnieniu wydanego wyroku Sąd Rejonowy w Gdyni wskazał, iż żądanie banku dotyczące waloryzacji wypłaconego kapitału jest niezasadne, powołując się w tym zakresie na ugruntowaną już linię orzeczniczą TSUE.

 

W kwestii żądania zwrotu kapitału Sąd uznał, iż potrącenie było skuteczne, wierzytelność banku umorzyła się w całości, w związku z czym powództwo banku w tym zakresie również podlegało oddaleniu. Wyrok nie jest prawomocny.

 

  • Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 27 maja 2024r. sygn. akt I C 50/24

 

  • Zapraszamy do kontaktu: + 48 585219250 lub office@mgs-law.eu
  • Analiza umowy kredytowej jest bezpłatna.
Wygrana MGS LAW z bankiem dot. waloryzacja kapitału
Publikacje

Wypowiedź Bartosza Sambożuka dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, radca prawny, partner MGS LAW w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna ocenia sytuację byłych zarządów koncernów państwowych.    Kolejne państwowe koncerny nie udzielają absolutoriów byłym zarządom. Skala tego zjawiska jest bezprecedensowa – komentuje Bartosz Sambożuk, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennik Gazeta Prawna.

Czytaj więcej »
Publikacje

Bartosz Sambożuk komentuje dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna.   Radca prawny, partner MGS LAW Bartosz Sambożuk ocenia, że brak absolutorium wobec byłego zarządu i rady nadzorczej otwiera spółce drogę do ewentualnych roszczeń wobec sprawujących w niej kierownicze stanowiska w 2023 roku. Zapraszamy do lektury artykułu „Czarne chmury nad byłym zarządem

Czytaj więcej »
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »