Aktualności prawne

Wygrana z bankiem w sprawie o waloryzację kapitału

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kancelaria MGS LAW wygrała w sądzie proces w sprawie z powództwa banku o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału


Mec. Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny MGS LAW poprowadziła z sukcesem i wygrała dla Klientów sprawę z powództwa banku Santander o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału.

 

Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie z powództwa Santander Bank Polska SA o waloryzację kapitału oraz o zapłatę części kwoty wypłaconego kapitału, oddalił powództwo obciążając bank w całości kosztami procesu.

 

Sprawa jest następstwem uprzedniego prawomocnego uznania przez Sąd Okręgowy w Gdańsku zawartej przez strony umowy kredytu za nieważną w całości oraz zasądzenia od banku na rzecz kredytobiorcy żądanej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

Bank wytoczył powództwo pomimo złożonego przez kredytobiorcę oświadczenia o potrąceniu, z uwagi na częściowe nieuznanie jego skuteczności.

 

W ustnym uzasadnieniu wydanego wyroku Sąd Rejonowy w Gdyni wskazał, iż żądanie banku dotyczące waloryzacji wypłaconego kapitału jest niezasadne, powołując się w tym zakresie na ugruntowaną już linię orzeczniczą TSUE.

 

W kwestii żądania zwrotu kapitału Sąd uznał, iż potrącenie było skuteczne, wierzytelność banku umorzyła się w całości, w związku z czym powództwo banku w tym zakresie również podlegało oddaleniu. Wyrok nie jest prawomocny.

 

  • Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 27 maja 2024r. sygn. akt I C 50/24

 

  • Zapraszamy do kontaktu: + 48 585219250 lub office@mgs-law.eu
  • Analiza umowy kredytowej jest bezpłatna.
Wygrana MGS LAW z bankiem dot. waloryzacja kapitału
Sprawy frankowe

Wygrana z bankiem w sprawie o waloryzację kapitału

Kancelaria MGS LAW wygrała w sądzie proces w sprawie z powództwa banku o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału Mec. Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny MGS LAW poprowadziła z sukcesem i wygrała dla Klientów sprawę z powództwa banku Santander o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału.   Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie z powództwa Santander Bank Polska SA o waloryzację

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres PV 2024 – M. Sznycer w panelu dyskusyjnym

Kongres PV 2024 to najważniejsze wydarzenie branży PV w Polsce, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.    Tegoroczny Kongres PV odbył się w Warszawie w dniach 27-28 maja 2024 r.  W gronie ekspertów w panelu „Redysponowanie – stracona energia polskiej gospodarki” brał udział Partner MGS LAW, radca prawy Michał Sznycer.  Dziękujemy Pani

Czytaj więcej »
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół

Czytaj więcej »