Aktualności prawne

Wypowiedź Bartosza Sambożuka dla Dziennika Gazeta Prawna

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bartosz Sambożuk, radca prawny, partner MGS LAW w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna ocenia sytuację byłych zarządów koncernów państwowych. 

 

Kolejne państwowe koncerny nie udzielają absolutoriów byłym zarządom. Skala tego zjawiska jest bezprecedensowa – komentuje Bartosz Sambożuk, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennik Gazeta Prawna.

Sam fakt głosowania nad udzieleniem absolutorium nie stanowi nadzwyczajnej czynności, ponieważ jest ona ściśle powiązana z zatwierdzeniem ogólnej sytuacji finansowej spółki, a w konsekwencji z decyzjami organów, które za nią stoją. Niemniej jednak do tej pory nie mieliśmy do czynienia z taką skalą nieudzielania absolutoriów członkom organów spółek Skarbu Państwa – zauważa Bartosz Sambożuk w artykule red. Michała Perzyńskiego. 

Trudno jednoznacznie określić, kiedy zostaną podjęte wiążące decyzje co do osób, w stosunku do których nie podjęto uchwały o udzieleniu absolutorium za ubiegły rok – czytamy w artykule.

Przepisy regulujące kwestie przedawnienia, które określają graniczne terminy warunkujące możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, jak również ponoszenia odpowiedzialności karnej za czyny, których dopuściły się osoby wchodzące w skład organów spółek, to trzy lata.

Czy w ewentualne pozwy przeciwko byłym zarządom może się zaangażować Ministerstwo Aktywów Państwowych?

Bartosz Sambożuk tłumaczy w rozmowie z DGP, że MAP jako reprezentant akcjonariusza – Skarbu Państwa ma uprawienia nadzorcze oraz kontrolne, które pozwalają na wdrożenie ładu korporacyjnego w kontrolowanych spółkach. – Szans na takie działania możemy również upatrywać w powołaniu przez ministerstwo specjalnego zespołu i rozpoczęciu prac projektowych nad „Kodeksem Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego” – mówi.

Zapraszamy do lektury artykułu  „Nadchodzi czas rozliczeń w spółkach” autorstwa redaktora Michała Perzyńskiego, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 8 lipca 2024 r. (str. 11.)

Bartosz Sambożuk MGS LAW dla DGP 08.07.2024
Publikacje

Wypowiedź Bartosza Sambożuka dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, radca prawny, partner MGS LAW w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna ocenia sytuację byłych zarządów koncernów państwowych.    Kolejne państwowe koncerny nie udzielają absolutoriów byłym zarządom. Skala tego zjawiska jest bezprecedensowa – komentuje Bartosz Sambożuk, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennik Gazeta Prawna.

Czytaj więcej »
Publikacje

Bartosz Sambożuk komentuje dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna.   Radca prawny, partner MGS LAW Bartosz Sambożuk ocenia, że brak absolutorium wobec byłego zarządu i rady nadzorczej otwiera spółce drogę do ewentualnych roszczeń wobec sprawujących w niej kierownicze stanowiska w 2023 roku. Zapraszamy do lektury artykułu „Czarne chmury nad byłym zarządem

Czytaj więcej »
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »