Aktualności prawne

Zmiany dotyczące linii bezpośredniej – wypowiedź dla „Z energią o prawie”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Artykuł Michała Sznycera, radcy prawnego, eksperta ds. prawa energetycznego ukazał w dniu 4 sierpnia 2023 r. się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Z energią o prawie”.

 

„W dniu 28 lipca 2023 Sejm przegłosował nowelizację do ustawy – Prawo energetyczne, które zakończyło niemal dwuletni proces legislacyjny mający na celu implementowanie do polskiego porządku prawnego postanowień tzw. Dyrektywy rynkowej (2019/944) w ramach projektu UC74.

 

Szybszy i prostszy proces inwestycyjny w OZE


W ramach zmienianych regulacji znalazła się także ta dotycząca linii bezpośredniej. Z jednej strony nowe przepisy dotyczące linii bezpośredniej należy uznać za oczekiwany przez branżę krok naprzód w kierunku liberalizacji wymogów regulacyjnych i uwolnienia potencjału modeli on-site. W szczególności warto odnotować, że nowe przepisy usuwają obowiązek uzyskania zgody Prezesa URE na budowę takiej linii, zastępując go trybem zgłoszeniowym. Jednocześnie regulator będzie odpowiedzialny za publikację wykazu linii bezpośrednich, zawierającego takie informacje jak ich długość, lokalizacja czy informacje o maksymalnym znamionowym napięciu. Warto zauważyć, że nowe regulacje przewidują także uproszczenie procedury administracyjnej dla modeli wytwórczych w układzie wyspowym, opierających się na źródłach o mocy nieprzekraczającej 2 MW – w takich przypadkach nie będzie wymagane przedstawianie regulatorowi ekspertyzy wpływu na sieć, co z pewnością usprawni proces inwestycyjny w zakresie małoskalowych instalacji OZE.

 
Druga strona medalu — instalacje wymagające przyłączenia do sieci tylko z koncesją OEE


Z drugiej strony za nieproporcjonalny należy uznać wymóg uzyskania koncesji OEE w przypadku, gdy energia elektryczna dostarczana linią bezpośrednią ma zostać wprowadzona do sieci elektroenergetycznej – w tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje fakt, że bezpośrednie wprowadzanie energii do sieci jest elementem warunkującym uczestnictwo w systemach wsparcia (FiT/FiP, system aukcyjny), co w praktyce uniemożliwia funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach np. biogazowni rolniczych. Z drugiej strony za nieproporcjonalny należy uznać wymóg uzyskania koncesji OEE w przypadku, gdy energia elektryczna dostarczana linią bezpośrednią ma zostać wprowadzona do sieci elektroenergetycznej – w tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje fakt, że bezpośrednie wprowadzanie energii do sieci jest elementem warunkującym uczestnictwo w systemach wsparcia (FiT/FiP, system aukcyjny), co w praktyce uniemożliwia funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach np. biogazowni rolniczych. ­­”

Michał Sznycer, radca prawny, partner MGS LAW

 

Czytaj artykuł na stronie ZEOP: Zmiany dotyczące linii bezpośredniej ­­­— długo oczekiwany krok naprzód. 

 
O Stowarzyszeniu ZEOP:

Stowarzyszenie „Z energią o prawie” powstało w 2020 r. W swojej działalności członkowie kładą szczególny nacisk na propagowanie wiedzy dotyczącej energetyki, a także podejmowanie działań przybliżających odbiorcom zagadnienia związane z ową dziedziną. Dzięki współpracy z ekspertami związanymi z branżą energetyczną, a także prawnikami, materiały publikowane przez organizację zawsze są na najwyższym poziomie.

ZEOP to jednak nie tylko działania teoretyczne, ale przede wszystkim praktyka. Stowarzyszenie jest organizatorem wydarzeń takich jak: konferencje, kongresy, seminaria, szkolenia, kursy, warsztatów, webinary, a także wykłady. Ponadto realizuje kampanie edukacyjne związane z szerzeniem wiedzy dotyczącej energetyki i zrównoważonego rozwoju oraz opiniuje działania podejmowane w zakresie sektora energetycznego, także w sferze prawnej.

Członkowie stowarzyszenia biorą udział w pracach grup roboczych Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki, a także Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

ZEOP Michał Sznycer artykuł
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres Energetyki Przyszłości KEP III edycja

MGS LAW, jako Partner wydarzenia,  serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Kongresie Energetyki Przyszłości, gdzie Michał Sznycer znajdzie się wśród ekspertów na panelu: Nowy kierunek rynku energii.    Kongres Energetyki Przyszłości, III edycja  (KEP 2024) odbędzie się w Toruniu w dniach 16-17 kwietnia 2024 r.  Wśród ekspertów III edycji  Kongresu Energetyki Przyszłości,

Czytaj więcej »
O Nas

Izabela Koszela, radca prawny w Zespole MGS LAW

Izabela Koszela, radca prawny pracuje w Zespole MGS LAW od marca 2024 roku.  Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży budowlanej i deweloperskiej. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości, w tym kompleksowej obsługi prawnej procesów inwestycyjno-budowlanych. Mec. Izabela Koszela w toku dotychczasowej

Czytaj więcej »