Aktualności prawne

Zmiany dotyczące linii bezpośredniej – wypowiedź dla „Z energią o prawie”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Artykuł Michała Sznycera, radcy prawnego, eksperta ds. prawa energetycznego ukazał w dniu 4 sierpnia 2023 r. się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Z energią o prawie”.

 

„W dniu 28 lipca 2023 Sejm przegłosował nowelizację do ustawy – Prawo energetyczne, które zakończyło niemal dwuletni proces legislacyjny mający na celu implementowanie do polskiego porządku prawnego postanowień tzw. Dyrektywy rynkowej (2019/944) w ramach projektu UC74.

 

Szybszy i prostszy proces inwestycyjny w OZE


W ramach zmienianych regulacji znalazła się także ta dotycząca linii bezpośredniej. Z jednej strony nowe przepisy dotyczące linii bezpośredniej należy uznać za oczekiwany przez branżę krok naprzód w kierunku liberalizacji wymogów regulacyjnych i uwolnienia potencjału modeli on-site. W szczególności warto odnotować, że nowe przepisy usuwają obowiązek uzyskania zgody Prezesa URE na budowę takiej linii, zastępując go trybem zgłoszeniowym. Jednocześnie regulator będzie odpowiedzialny za publikację wykazu linii bezpośrednich, zawierającego takie informacje jak ich długość, lokalizacja czy informacje o maksymalnym znamionowym napięciu. Warto zauważyć, że nowe regulacje przewidują także uproszczenie procedury administracyjnej dla modeli wytwórczych w układzie wyspowym, opierających się na źródłach o mocy nieprzekraczającej 2 MW – w takich przypadkach nie będzie wymagane przedstawianie regulatorowi ekspertyzy wpływu na sieć, co z pewnością usprawni proces inwestycyjny w zakresie małoskalowych instalacji OZE.

 
Druga strona medalu — instalacje wymagające przyłączenia do sieci tylko z koncesją OEE


Z drugiej strony za nieproporcjonalny należy uznać wymóg uzyskania koncesji OEE w przypadku, gdy energia elektryczna dostarczana linią bezpośrednią ma zostać wprowadzona do sieci elektroenergetycznej – w tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje fakt, że bezpośrednie wprowadzanie energii do sieci jest elementem warunkującym uczestnictwo w systemach wsparcia (FiT/FiP, system aukcyjny), co w praktyce uniemożliwia funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach np. biogazowni rolniczych. Z drugiej strony za nieproporcjonalny należy uznać wymóg uzyskania koncesji OEE w przypadku, gdy energia elektryczna dostarczana linią bezpośrednią ma zostać wprowadzona do sieci elektroenergetycznej – w tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje fakt, że bezpośrednie wprowadzanie energii do sieci jest elementem warunkującym uczestnictwo w systemach wsparcia (FiT/FiP, system aukcyjny), co w praktyce uniemożliwia funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach np. biogazowni rolniczych. ­­”

Michał Sznycer, radca prawny, partner MGS LAW

 

Czytaj artykuł na stronie ZEOP: Zmiany dotyczące linii bezpośredniej ­­­— długo oczekiwany krok naprzód. 

 
O Stowarzyszeniu ZEOP:

Stowarzyszenie „Z energią o prawie” powstało w 2020 r. W swojej działalności członkowie kładą szczególny nacisk na propagowanie wiedzy dotyczącej energetyki, a także podejmowanie działań przybliżających odbiorcom zagadnienia związane z ową dziedziną. Dzięki współpracy z ekspertami związanymi z branżą energetyczną, a także prawnikami, materiały publikowane przez organizację zawsze są na najwyższym poziomie.

ZEOP to jednak nie tylko działania teoretyczne, ale przede wszystkim praktyka. Stowarzyszenie jest organizatorem wydarzeń takich jak: konferencje, kongresy, seminaria, szkolenia, kursy, warsztatów, webinary, a także wykłady. Ponadto realizuje kampanie edukacyjne związane z szerzeniem wiedzy dotyczącej energetyki i zrównoważonego rozwoju oraz opiniuje działania podejmowane w zakresie sektora energetycznego, także w sferze prawnej.

Członkowie stowarzyszenia biorą udział w pracach grup roboczych Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki, a także Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

ZEOP Michał Sznycer artykuł
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – sierpnień 2023 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem sierpnia i publikowane we wrześniu 2023 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa. PRAWO ENERGETYCZNE Ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej podpisana przez Prezydenta Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci

Czytaj więcej »
Energetyka

Prawo energetyczne – wykłady na studiach podyplomowych poprowadzi M. Sznycer

Serdecznie zapraszamy na nowe studia podyplomowe „Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu”. Studia będą odbywały się w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w formie hybrydowej a część: Prawo energetyczne poprowadzi mec. Michał Sznycer, radca prawny, partner MGS LAW.  Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu – to najnowsze studia podyplomowe, skierowane do biznesu i samorządów

Czytaj więcej »
Energetyka

Nowelizacja ustawy OZE – komentarz MGS LAW dla Projekt Solartechnik

Zmiany w regulacjach dot. OZE – w biuletynie Projekt Solartechnik komentują radcy prawni, eksperci  ds. prawa energetycznego: mec. Anna Eliszewska i mec. Michał Sznycer. Podczas posiedzenia 17 sierpnia br. Sejm poparł wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o OZE, które częściowo implementują do polskiego prawa rozwiązania unijnej dyrektywy RED II, dotyczącej wspierania odnawialnych

Czytaj więcej »