Zmiany w zakresie rejestracji podmiot贸w w Krajowym Rejestrze S膮dowym

Zmiany w zakresie rejestracji podmiot贸w w Krajowym Rejestrze S膮dowym

Ustawodawca od 1 grudnia 2014 roku, wychodz膮c naprzeciw potrzebom podmiot贸w podlegaj膮cych wpisowi do Krajowego Rejestru S膮dowego, usprawni艂 mechanizm rejestracji i zmiany danych w tym rejestrze.

Jakie u艂atwienia przewiduj膮 dokonane zmiany w zakresie rejestracji w Krajowym Rejestrze S膮dowym?

  1. Jeden formularz zg艂oszeniowy do Krajowego Rejestru S膮dowego bez konieczno艣ci przedk艂adania wraz z wnioskiem o wpis podmiotu lub zmian臋 wpisu dodatkowych formularzy i innych wymaganych dokument贸w (np. odpisu umowy sp贸艂ki czy dokumentu potwierdzaj膮cego tytu艂 do lokalu) przeznaczonych dla G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego, Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych oraz Urz臋du Skarbowego.
  2. Automatyczne nadawanie numer贸w NIP i REGON w przypadku, gdy podmiot sam nie wyst膮pi艂 o ich nadanie albo ju偶 je posiada.
  3. Nowy formularz NIP-8 sk艂adany do Urz臋du Skarbowego, kt贸ry zast膮pi sk艂adane do tej pory formularze NIP-2, RG-1 oraz ZUS ZPA.
  4. Wskazywanie w rejestrze nie wi臋cej ni偶 dziesi臋ciu kod贸w Polskiej Klasyfikacji Dzia艂alno艣ci (dalej: PKD), ze wskazaniem przedmiotu przewa偶aj膮cej dzia艂alno艣ci.

Pierwsza z istotnych zmian wynikaj膮cych z nowelizacji przewiduje, 偶e podmiot podlegaj膮cy wpisowi do Krajowego Rejestru S膮dowego, aby uzyska膰 wpis lub jego zmian臋, b臋dzie sk艂ada艂 tylko jeden formularz tylko jednym kompletem za艂膮cznik贸w(tzw. zasada jednego okienka). Za pomoc膮 systemu teleinformatycznego dane zawarte we wniosku b臋d膮 przekazywane przez s膮d do Centralnego Rejestru Podmiot贸w 鈥 Krajowej Ewidencji Podatnik贸w (dalej: KEP) i Krajowego Rejestru Urz臋dowego Podmiot贸w Gospodarki Narodowej. Na podstawie danych z wniosku聽podmiotowi zostanie automatycznie nadany numer REGON oraz NIP bez konieczno艣ci przedk艂adania do s膮du kolejnych formularzy. Informacja zwrotna z nadanym numerem NIP i REGON zostanie przekazana do KRS oraz automatycznie uzupe艂ni wpis danego podmiotu bez konieczno艣ci uiszczania dodatkowych op艂at. Warto doda膰, 偶e zgodnie z nowelizacj膮, w przypadku automatycznego zamieszczenia w KRS danych o numerze REGON i NIP, podmiot zostanie o tym powiadomiony poprzez dor臋czenie za艣wiadczenia o dokonaniu wpisu.

Jakkolwiek powy偶sza procedura u艂atwia dokonywanie wpis贸w i zmian w KRS, to jednak pozosta艂e dane podmiotu niezb臋dne G艂贸wnemu Urz臋dowi Statystycznemu, Zak艂adowi Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych oraz Urz臋dowi Skarbowemu b臋d膮 musia艂y zosta膰 uzupe艂nione w ci膮gu 21 dni od daty rejestracji podmiotu w KRS, a w przypadku zmiany danych w terminie 7 dni od dnia okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych zmian臋. Mowa o tzw. informacjach uzupe艂niaj膮cych, czyli w szczeg贸lno艣ci numerach rachunk贸w bankowych czy przewidywanej liczbie zatrudnianych pracownik贸w. Wnioskodawcy s膮 zobowi膮zani przekaza膰 te dane do Urz臋du Skarbowego na nowym formularzu NIP-8, kt贸ry zast膮pi艂 dotychczasowe formularze NIP-2, RG-1 oraz ZUS ZPA. Nast臋pnie dane te b臋d膮 przekazywane do KEP, sk膮d zostan膮 automatycznie przekazane do system贸w teleinformatycznych ZUS i GUS.

Nowelizacja przewidzia艂a tak偶e聽zmiany dotycz膮ce podawania w KRS informacji oprzedmiocie dzia艂alno艣ci. Od 1 grudnia 2014 roku聽liczba pozycji PKD podlegaj膮cych ujawnieniu w KRS zosta艂a聽ograniczona do maksymalnie dziesi臋ciu.聽Ponadto聽obowi膮zkowe聽jest wskazanie przedmiotu przewa偶aj膮cej dzia艂alno艣ci prowadzonej przez dany podmiot. Zmiana ta ma na celu dostarczenie jasnej informacji o rzeczywi艣cie prowadzonej dzia艂alno艣ci przez dany podmiot. Nowelizacja przewiduje r贸wnie偶 obowi膮zek dostosowania wpis贸w podmiot贸w funkcjonuj膮cych ju偶 w obrocie gospodarczym w ci膮gu聽pi臋ciu lat od dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy zmieniaj膮cej. B臋dzie to musia艂o nast膮pi膰 przy okazji聽pierwszego sk艂adanego wniosku o zmian臋 danych podmiotu. Je偶eli jednak przedmiot dzia艂alno艣ci wynika z umowy sp贸艂ki, aktu za艂o偶ycielskiego lub statutu zg艂oszenie nie wymaga ich zmiany.

Podsumowuj膮c nale偶y wskaza膰, 偶e zmiany przewidziane w nowelizacji maj膮 przede wszystkim na celu uproszczenie oraz usprawnienie procedur rejestracyjnych dotycz膮cych podmiot贸w podlegaj膮cych wpisowi do KRS. Zgodnie z za艂o偶eniem ustawodawcy, zmiany, kt贸re wprowadzi nowelizacja, maj膮 sprawi膰, 偶e przyspieszony zostanie moment, w kt贸rym podmioty podlegaj膮ce wpisowi do KRS b臋d膮 mog艂y faktycznie podj膮膰 dzia艂alno艣膰.

Izabela Bertrandt, aplikant radcowski