Zwolnienie lekarskie podczas urlopu

Zwolnienie lekarskie podczas urlopu

Je┼╝eli pracownik nie mo┼╝e rozpocz─ů─ç urlopu w ustalonym terminie np. z powodu choroby, pracodawca jest zobowi─ůzany przesun─ů─ç urlop na termin p├│┼║niejszy. Je┼Ťli pracownik przed nadej┼Ťciem terminu rozwi─ůzania umowy o prac─Ö nie wykorzysta urlopu w ca┼éo┼Ťci lub chocia┼╝by w cz─Ö┼Ťci z powodu choroby, pracodawca zobligowany b─Ödzie do wyp┼éaty ekwiwalentu za niewykorzystan─ů cz─Ö┼Ť─ç urlopu.

ÔÇ×Zawar┼éem 10.08.2015 umow─Ö z pracodawc─ů na czas okre┼Ťlony do 29.02.2016. W dniu 04.02.2016 odebrano mi narz─Ödzia pracy: laptop, telefon s┼éu┼╝bowy, samoch├│d oraz otrzyma┼éem polecenie na pi┼Ťmie udania si─Ö na 15-dniowy urlop 10 dni za 2015 oraz 5 dni za 2016 od dnia 09.02.2016. Na moje pytanie co z dniami 05 i 08.02.2016 otrzyma┼éem odpowied┼║ na pi┼Ťmie, ┼╝e zosta┼éem zwolniony z obowi─ůzku ┼Ťwiadczenia pracy. W mi─Ödzyczasie (09.02.2016) zachorowa┼éem i obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy w zwi─ůzku z tym przerywa si─Ö m├│j urlop na czas choroby?ÔÇŁ – zastanawia si─Ö czytelnik portalu praca.trojmiasto.pl

Na pytanie odpowiada mec. Anna Czechowska, radca prawny, m┼éodszy partner Kancelarii MGS

Sytuacja opisywana przez czytelnika dotyczy okresu poprzedzaj─ůcego rozwi─ůzanie umowy o prac─Ö zawartej na czas okre┼Ťlony. Umowa o prac─Ö czytelnika ulega rozwi─ůzaniu, w zwi─ůzku z up┼éywem czasu na jaki zosta┼éa zawarta, a nie z uwagi na jej wypowiedzenie. Jest to okoliczno┼Ť─ç istotna dla oceny prawid┼éowo┼Ťci post─Öpowania pracodawcy. Kodeks pracy przewiduje bowiem, ┼╝e pracodawca mo┼╝e poleci─ç pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego wy┼é─ůcznie w okresie wypowiedzenia. Podobnie jest ze zwolnieniem pracownika z obowi─ůzku ┼Ťwiadczenia pracy – dotychczas brak by┼éo podstawy prawnej dla tego typu sytuacji lecz pracodawcy powszechnie stosowali zwolnienia z obowi─ůzku ┼Ťwiadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Przy czym dla pe┼énej poprawno┼Ťci takiego dzia┼éania pracodawcy powinni byli uzyska─ç zgod─Ö pracownika. Wynika to z faktu, ┼╝e ┼Ťwiadczenie pracy jest nie tylko obowi─ůzkiem pracownika, ale te┼╝ jego prawem. Dlatego te┼╝, pozbawienie pracownika mo┼╝liwo┼Ťci ┼Ťwiadczenia pracy, powinno odbywa─ç si─Ö wy┼é─ůcznie za jego zgod─ů. Obecnie, od wej┼Ťcia w ┼╝ycie najnowszych zmian do Kodeksu pracy (tj. od 22 lutego 2016 roku), obowi─ůzuje art. 36 ze zn. 2 KP, kt├│rego tre┼Ť─ç jest nast─Öpuj─ůca: W zwi─ůzku z wypowiedzeniem umowy o prac─Ö pracodawca mo┼╝e zwolni─ç pracownika z obowi─ůzku ┼Ťwiadczenia pracy do up┼éywu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracodawca ma wi─Öc obecnie dowolno┼Ť─ç w decydowaniu o zwolnieniu pracownika z obowi─ůzku ┼Ťwiadczenia pracy – nie musi zabiega─ç o uzyskanie zgody pracownika, jednak jest uprawniony do wydania tego typu polecenia wy┼é─ůcznie w okresie wypowiedzenia.

W sytuacji opisanej przez czytelnika pracodawca nie mia┼é prawa zwolni─ç go z obowi─ůzku ┼Ťwiadczenia pracy, gdy┼╝ umowa o prac─Ö nie zosta┼éa wypowiedziana, a jedynie zbli┼╝a┼é si─Ö termin jej rozwi─ůzania. Jednak w razie zwolnienia pracownika z obowi─ůzku ┼Ťwiadczenia pracy, zachowuje on prawo do pe┼énego wynagrodzenia. Pracownik znajduje si─Ö wi─Öc w takiej sytuacji, ┼╝e nie musi ┼Ťwiadczy─ç pracy a jednocze┼Ťnie otrzymuje wynagrodzenie w pe┼énej wysoko┼Ťci – zatem wy┼é─ůcznie w wyj─ůtkowych sytuacjach (np. je┼Ťli zwolnienie z obowi─ůzku ┼Ťwiadczenia pracy jest rodzajem szykany pracownika) mo┼╝na m├│wi─ç o pokrzywdzeniu pracownika poprzez zwolnienie go z obowi─ůzku ┼Ťwiadczenia pracy przez pracodawc─Ö.

Odno┼Ťnie za┼Ť polecenia wykorzystania urlopu – pracodawca co do zasady ma mo┼╝liwo┼Ť─ç jednostronnego polecenia wykorzystania urlopu przez pracownika wy┼é─ůcznie w okresie wypowiedzenia umowy o prac─Ö. Stanowi o tym art. 167 ze zn. 1 KP: W okresie wypowiedzenia umowy o prac─Ö pracownik jest zobowi─ůzany wykorzysta─ç przys┼éuguj─ůcy mu urlop, je┼╝eli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

W czasie obowi─ůzywania umowy o prac─Ö, pracodawca udziela urlopu zgodnie z planem urlop├│w, a je┼Ťli jest zwolniony z ustalania planu urlop├│w – udzielenie urlopu nast─Öpuje w okresie uzgodnionym z pracownikiem. Oznacza to, ┼╝e poza okresem wypowiedzenia, pracodawca nie mo┼╝e samodzielnie decydowa─ç o terminie wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Pracodawca ma jednak szczeg├│lne uprawnienia zwi─ůzane z udzielaniem urlop├│w zaleg┼éych. Zgodnie z art. 161 w zw. z art. 168 KP urlop wypoczynkowy powinien by─ç wykorzystany przez pracownika w tym roku kalendarzowym, w kt├│rym pracownik uzyska┼é do niego prawo, a w razie niewykorzystania urlopu w tym terminie, urlopu zaleg┼éego nale┼╝y pracownikowi udzieli─ç najp├│┼║niej do dnia 30 wrze┼Ťnia nast─Öpnego roku kalendarzowego. S─ůd Najwy┼╝szy w wyroku z dnia 24 stycznia 2006 r., I PK 124/05, wskaza┼é, ┼╝e pracodawca mo┼╝e wys┼éa─ç pracownika na zaleg┼éy urlop, nawet gdy ten nie wyra┼╝a na to zgody. Zdaniem S─ůdu Najwy┼╝szego pracodawca jest zobowi─ůzany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okre┼Ťlonym rozmiarze i terminie okre┼Ťlonym w kodeksie pracy, a z drugiej strony pracownik nie mo┼╝e odm├│wi─ç wykorzystania urlopu zaleg┼éego, gdy┼╝ w ten spos├│b nadu┼╝ywa┼éby swoich praw.

W sytuacji przedstawionej przez czytelnika, pracodawca m├│g┼é wi─Öc poleci─ç mu wykorzystanie urlopu zaleg┼éego (niewykorzystanego w poprzednim roku) w okresie poprzedzaj─ůcy rozwi─ůzanie umowy o prac─Ö. Natomiast pracodawca nie powinien jednostronnie zleca─ç czytelnikowi wykorzystanie urlopu bie┼╝─ůcego – w odniesieniu do tego urlopu, pracodawca powinien ustali─ç wsp├│lnie z czytelnikiem termin wykorzystania tego urlopu.

W pierwszym dniu udzielonego urlopu, czytelnik zachorowa┼é i otrzyma┼é od lekarza za┼Ťwiadczenie o niezdolno┼Ťci do wykonywania pracy z powodu choroby. W zwi─ůzku z niezdolno┼Ťci─ů do pracy, urlop wypoczynkowy ulega przesuni─Öciu z mocy prawa. W czasie gdy pracownik jest niezdolny do pracy, urlop nie biegnie. Zgodnie z art. 165 KP: Je┼╝eli pracownik nie mo┼╝e rozpocz─ů─ç urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiaj─ůcych nieobecno┼Ť─ç w pracy, a w szczeg├│lno┼Ťci z powodu:
1) czasowej niezdolno┼Ťci do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w zwi─ůzku z chorob─ů zaka┼║n─ů,
3) powo┼éania na ─çwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesi─Öcy,
4) urlopu macierzyńskiego,
pracodawca jest obowi─ůzany przesun─ů─ç urlop na termin p├│┼║niejszy.

Je┼Ťli czytelnik przed nadej┼Ťciem terminu rozwi─ůzania umowy o prac─Ö nie wykorzysta urlopu w ca┼éo┼Ťci lub chocia┼╝by w cz─Ö┼Ťci z powodu choroby, pracodawca zobligowany b─Ödzie do wyp┼éaty ekwiwalentu za niewykorzystan─ů cz─Ö┼Ť─ç urlopu. Obowi─ůzek wyp┼éaty ekwiwalentu za niewykorzystan─ů cz─Ö┼Ť─ç urlopu mo┼╝e by─ç zniesiony wy┼é─ůcznie je┼Ťli strony postanowi─ů o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prac─Ö zawartej z tym samym pracodawc─ů bezpo┼Ťrednio po rozwi─ůzaniu lub wyga┼Ťni─Öciu poprzedniej umowy o prac─Ö z tym pracodawc─ů (art. 171 ┬ž 3 k.p.). Spos├│b obliczania ekwiwalentu jest zbli┼╝ony do ustalania wynagrodzenia za czas urlopu i wynika z Rozporz─ůdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczeg├│┼éowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wyp┼éacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieni─Ö┼╝nego za urlop (Dz. U. Nr 2 poz. 14 z p├│┼║n. zm.). Co do zasady podstaw─ů ustalenia wysoko┼Ťci ekwiwalentu jest przeci─Ötne wynagrodzenie pracownika z ostatnich 3 miesi─Öcy. Do ustalenia wysoko┼Ťci ekwiwalentu brane s─ů pod uwag─Ö wszystkie sk┼éadniki wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, premie, wynagrodzenie za czas pracy w godzinach nadliczbowych itd.), jedynie z pewnymi wyj─ůtkami (nie podlegaj─ů uwzgl─Ödnieniu ┼Ťwiadczenia wymienione w ┬ž 6 Rozporz─ůdzenia np. nagrody jubileuszowe, czy jednorazowe wyp┼éaty za spe┼énienie okre┼Ťlonego zadania).

Powyższy artykuł znajdziecie Państwo na: http://praca.trojmiasto.pl/Zwolnienie-lekarskie-podczas-urlopu-n99171.html