Uprawnienia i obowiązki odbiorcy końcowego do obniżki cen energii elektrycznej

I. Uprawnienia do rozliczania sprzedawanej energii elektrycznej według cen i stawek referencyjnych, stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 roku – za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku (I półrocze 2019 roku) Obowiązek utrzymania lub obniżenia cen i stawek do tego poziomu za okres I półrocza 2019 roku dotyczy wszystkich odbiorców końcowych, muszą spełnić pewne obowiązki aby być objętym obniżką/ utrzymaniem cen […]

Podsumowanie prawne czerwca 2019r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne czerwca 2019r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Kolejna nowelizacja ustawy „prądowej” Rząd przyjął projekt tzw. „pakietu prosumenckiego” PRAWO PRACY Nowa ulga dla młodych pracowników Nowy wzór protokołu powypadkowego PRAWO NIERUCHOMOŚCI Nowe zasady obrotu ziemią rolną PRAWO ADMINISTRACYJNE Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Projekt nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych PRAWO KARNE Obrońca już […]