RODO w zam贸wieniach publicznych

RODO w zam贸wieniach publicznych

Unijne og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych (RODO) stosujemy od dnia聽25 maja br. ,a jego przepisy maj膮 zastosowanie tak偶e do udzielania zam贸wie艅 publicznych, konkurs贸w i zawierania um贸w koncesji na roboty budowlane oraz us艂ugi.

Prezes Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych wszcz膮艂 inicjatyw臋, w celu udzielenia wsparcia zamawiaj膮cym i wykonawcom przy wype艂nianiu nowych obowi膮zk贸w, opracowania konkretnych wskaz贸wek i przyk艂adowych klauzul i zapis贸w do stosowania w post臋powaniach o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie RODO.

Zosta艂 powo艂any Zesp贸艂 zadaniowy do spraw zwi膮zanych z nowymi regulacjami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych, kt贸rego zadaniami by艂o przygotowanie Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych i Krajowej Izby Odwo艂awczej do wdro偶enia nowych regulacji oraz opracowanie praktycznych wytycznych dla uczestnik贸w procesu zam贸wie艅 publicznych.

Prezes Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych podj膮艂 r贸wnie偶 inicjatyw臋 legislacyjn膮 w zakresie dostosowania przepis贸w ustawy PZP i ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub us艂ugi do wymaga艅 RODO. Propozycje legislacyjne Prezesa UZP znajduj膮 swoje odzwierciedlenie w projekcie ustawy o zmianie niekt贸rych ustaw w zwi膮zku z zapewnieniem stosowania RODO, dla kt贸rego聽organem wnioskuj膮cym jest Minister Cyfryzacji. Konkretne propozycje w zakresie zmiany ustawy PZP dotycz膮 przede wszystkim realizacji zasady jawno艣ci post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego (art. 8 ustawy PZP) oraz dokumentowania post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego (art. 96 ustawy PZP), a tak偶e przechowywania dokumentacji z post臋powania (art. 97 ustawy PZP). W ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub us艂ugi, zmiany s膮 analogiczne i dotycz膮: udost臋pniania informacji zwi膮zanych z post臋powaniem o zawarcie umowy koncesji (art. 13 ust. 2a PZP), okresu przechowywania dokumentacji post臋powania (art. 13a PZP) oraz sposobu realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z RODO (art. 16a i art. 18a PZP).

Ostateczna wersja zalece艅 Prezesa UZP, w zwi膮zku z faktem, i偶 prace nad ww. projektem s膮 w toku, zostanie udost臋pniona po zako艅czeniu procesu legislacyjnego oraz uzgodnieniu ich tre艣ci z Prezesem Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

Na dzie艅 dzisiejszy, Urz膮d Zam贸wie艅 Publicznych opracowa艂 wskaz贸wki dotycz膮ce prowadzenia post臋powa艅, w kt贸rych przygotowano mi臋dzy innymi konkretne klauzule umowne.