Uprawnienia i obowiązki odbiorcy końcowego do obniżki cen energii elektrycznej

I. Uprawnienia do rozliczania sprzedawanej energii elektrycznej według cen i stawek referencyjnych, stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 roku – za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku (I półrocze 2019 roku) Obowiązek utrzymania lub obniżenia cen i stawek do tego poziomu za okres I półrocza 2019 roku dotyczy wszystkich odbiorców końcowych, muszą spełnić pewne obowiązki aby być objętym obniżką/ utrzymaniem cen […]