Tomasz Karczyński

Doradca podatkowy

Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków, rachunkowości i controlingu zdobywał od 2001 roku zarówno w organach podatkowych jaki i w dużych trójmiejskich podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Zawód doradcy podatkowego wykonuje od 2006 roku, specjalizując się w pisaniu opinii podatkowych, wniosków o interpretacje przepisów prawa podatkowego, bieżącym doradztwie podatkowym i ekonomicznym.
Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi zarówno w toku postępowań podatkowych, kontroli podatkowych jak i na etapie odwoławczym.
Odpowiada za stronę podatkową w procesach restrukturyzacji i przekształceniach podmiotów gospodarczych. Główny obszar zainteresowań skupia się na podatku od towarów i usług oraz podatkach dochodowych.
Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie dla branż: handlowej, FMCG, BPO, transportowej, farmaceutycznej.
Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, w tym podatkowym i księgowym oraz francuskim i rosyjskim w stopniu podstawowym.
Prywatnie ojciec dwóch wspaniałych córek oraz nurek jaskiniowy i techniczny.