Aktualności prawne

Nowy Kodeks karny 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z dniem 1 października 2023r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego. Jakie zmiany wprowadza? 

Jak wskazano w uzasadnieniu do Ustawy, założeniem ustawodawcy, podstawą prac nad projektem zmian Kodeksu karnego, była potrzeba wzmocnienia ochrony prawnokarnej w zakresie czynów godzących w tak fundamentalne dobra prawne jak: życie i zdrowie człowieka, wolność, wolność seksualna i własność.

Ponadto, zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości (autora noweli) głównym celem ustawy jest wzmocnienie ochrony prawnokarnej przed najcięższymi kategoriami przestępstw przez zaostrzenie odpowiedzialności karnej za:

  • najpoważniejsze przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, w szczególności na szkodę małoletnich,
  • przestępstwa drogowe popełniane w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
  • przestępstwa popełniane w ramach zorganizowanych grup przestępczych.

Komentowana ustawa wprowadza m.in. następujące zmiany:

KATALOG KAR

Komentowana ustawa przewiduje likwidację kary 25 lat pozbawienia wolności jako odrębnego rodzaju kary. Wydłuża karę terminowego pozbawienia wolności do 30 lat, pozostawiając jako dolną granicę tej kary 1 miesiąc. Ponadto wprowadza karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH

W zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich nowelizacja przewiduje możliwość odpowiadania nieletniego po ukończeniu 14 lat, a przed ukończeniem 15 lat – na podstawie Kodeksu karnego za zabójstwa kwalifikowane, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają oraz zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że stosowanie środków wychowawczych lub poprawczych nie jest w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego.

OBLIGATORYJNY PRZEPADEK POJAZDU

Ustawa wprowadza instytucję obligatoryjnego przepadku pojazdu. Jeżeli kierowca, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, będzie prowadzić pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu, straci pojazd niezależnie czy spowodował wypadek.

NOWE TYPY PRZESTĘPSTW

  • przyjęcie zlecenia zabójstwa (dodany art. 148a k.k.);
  • uchylanie się od wykonania obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki (dodany art. 244c k.k.);
  • przygotowanie do zabójstwa (dodany art. 148 § 5 k.k.).

 

 

Nowy kodeks karny 2023
Publikacje

Wypowiedź Bartosza Sambożuka dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, radca prawny, partner MGS LAW w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna ocenia sytuację byłych zarządów koncernów państwowych.    Kolejne państwowe koncerny nie udzielają absolutoriów byłym zarządom. Skala tego zjawiska jest bezprecedensowa – komentuje Bartosz Sambożuk, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennik Gazeta Prawna.

Czytaj więcej »
Publikacje

Bartosz Sambożuk komentuje dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna.   Radca prawny, partner MGS LAW Bartosz Sambożuk ocenia, że brak absolutorium wobec byłego zarządu i rady nadzorczej otwiera spółce drogę do ewentualnych roszczeń wobec sprawujących w niej kierownicze stanowiska w 2023 roku. Zapraszamy do lektury artykułu „Czarne chmury nad byłym zarządem

Czytaj więcej »
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »