Podsumowanie prawne maja 2018 r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne maja 2018 r.

Podsumowanie prawne maja 2018┬ár. obejmuje nast─Öpuj─ůce zagadnienia:

ZMIANY W PRAWIE

 • Nowa ustawa o ochronie danych osobowych
 • Nowelizacja ustawy o OZE
 • Skr├│cenie okres├│w przedawnienia ÔÇô Kodeks cywilny
 • e-zwolnienia od 1 grudnia br.
 • Delegowanie pracownik├│w w ramach ┼Ťwiadczenia us┼éug
 • Monitoring w miejscu pracy
 • RODO w zam├│wieniach publicznych

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENT├ôW

 • Podpisywanie um├│w w obecno┼Ťci kuriera
 • Nieuczciwa reklama suplementu diety na odchudzanie

ORZECZNICTWO

 • Grzywna w celu przymuszenia
 • Zarzuty kasacyjne

– – –

ZMIANY W PRAWIE

 • Nowa ustawa o ochronie danych osobowych

Konieczno┼Ť─ç wdro┼╝enia nowej regulacji wi─ůza┼éa si─Ö z rozpocz─Öciem stosowania unijnego og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych (tzw. RODO), kt├│re bezpo┼Ťrednio okre┼Ťla zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych we wszystkich pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej. Dotychczasowa ustawa z 1997 roku wymaga┼éa uchylenia, a pa┼ästwom cz┼éonkowskim pozostawiono do uregulowania tylko cz─Ö┼Ť─ç kwestii ÔÇô zasadniczo ustrojowych i proceduralnych.

Ustawa powo┼éuje nowy organ nadzorczy ÔÇô Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych oraz okre┼Ťla zasady prowadzenia przez ten organ post─Öpowania w sprawie naruszenia przepis├│w o ochronie danych osobowych (co istotne ÔÇô jednoinstancyjnego) oraz post─Öpowania kontrolnego. Przepisy doprecyzowuj─ů tak┼╝e kwestie zwi─ůzane z odpowiedzialno┼Ťci─ů cywiln─ů, karn─ů i administracyjn─ů za naruszenia, tryb zg┼éaszania powo┼éania inspektora ochrony danych osobowych do Prezesa Urz─Ödu oraz przewiduj─ů szczeg├│┼éowe zasady certyfikacji i zatwierdzania tzw. bran┼╝owych kodeks├│w post─Öpowania.

Wbrew pierwotnym przewidywaniom polski ustawodawca nie zdecydowa┼é si─Ö na obni┼╝enie do 13 lat dolnej granicy wieku umo┼╝liwiaj─ůcego dziecku wyra┼╝enie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach korzystania z us┼éug spo┼éecze┼ästwa informacyjnego. Tym samym skuteczne wyra┼╝enie takiej zgody bezpo┼Ťrednio i samodzielnie przez dziecko wymaga uko┼äczenia 16 lat.

Nowa ustawa zosta┼éa podpisana przez Prezydenta RP w dniu 22 maja i wesz┼éa w ┼╝ycie 25 maja.

 • Nowelizacja ustawy o OZE

Sejmowa komisja energii za projektem, przyj─Ö┼éa sprawozdanie podkomisji ws. rz─ůdowego projektu nowelizacji ustawy o OZE.

Projekt ustawy zak┼éada przede wszystkim wyd┼éu┼╝enie do po┼éowy 2021 r. czasu na budow─Ö i uruchomienie elektrowni wiatrowych, kt├│re maj─ů wa┼╝ne pozwolenia na budow─Ö, a nie spe┼éniaj─ů wymog├│w tzw. ustawy odleg┼éo┼Ťciowej. Nowelizacja zezwoli te┼╝ na modernizacj─Ö turbiny wiatrowej pod warunkiem, ┼╝e nie zwi─Ökszy to jej oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko. W praktyce oznacza to mo┼╝liwo┼Ť─ç wymiany mechanizm├│w, takich jak wirnik, przek┼éadnia, generator na nowocze┼Ťniejsze i bardziej wydajne.

Projekt likwiduje te┼╝ w─ůtpliwo┼Ťci interpretacyjne co do sposobu opodatkowania wiatrak├│w podatkiem od nieruchomo┼Ťci.

Odrzucono wszystkie poprawki dotycz─ůce m.in. uproszczenia procesu migracji ma┼éych biogazowni i elektrowni wodnych z systemu aukcyjnego do wprowadzanych dla nich nowelizacj─ů system├│w taryf gwarantowanych typu Feed-in-Tariff i Feed-in-Premium.

 • Skr├│cenie okres├│w przedawnienia ÔÇô Kodeks cywilny

W dniu 28 maja 2018r. Prezydent RP podpisa┼é ustaw─Ö z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy ÔÇô Kodeks cywilny oraz niekt├│rych innych ustaw.

Ustawa wprowadza zmiany skracaj─ůc okres przedawnienia roszcze┼ä maj─ůtkowych do 6 lat.┬á Nowelizacja wprowadza przy tym zasad─Ö, i┼╝ koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzie┼ä roku kalendarzowego, chyba ┼╝e termin przedawnienia jest kr├│tszy ni┼╝ dwa lata.

Ponadto analogiczna zmiana d┼éugo┼Ťci terminu przedawnienia dotyczy przedawnienia roszcze┼ä stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem s─ůdu lub innego organu powo┼éanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem s─ůdu polubownego, jak r├│wnie┼╝ roszczenia stwierdzonego ugod─ů zawart─ů przed s─ůdem albo s─ůdem polubownym albo ugod─ů zawart─ů przed mediatorem i zatwierdzon─ů przez s─ůd.

Zupe┼énie nowym rozwi─ůzaniem jest wprowadzona zasada, i┼╝ po up┼éywie terminu przedawnienia nie mo┼╝na domaga─ç si─Ö zaspokojenia roszczenia przys┼éuguj─ůcego przeciw konsumentowi. W konsekwencji wprowadzono regulacj─Ö wskazuj─ůc─ů, i┼╝ obligatoryjnym elementem pozwu jest oznaczenie daty wymagalno┼Ťci roszczenia w sprawach o zas─ůdzenie roszczenia.

W przepisach przej┼Ťciowych nowelizacja przewiduje, i┼╝ do roszcze┼ä powsta┼éych przed dniem wej┼Ťcia jej w ┼╝ycie i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje si─Ö od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie nowelizacji – przepisy o przedawnieniu w nowym brzmieniu.

Odr─Öbno┼Ťci dotycz─ů konsument├│w – do przys┼éuguj─ůcych konsumentom roszcze┼ä powsta┼éych przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie nowelizacji i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych – znajd─ů zastosowanie dotychczasowe przepisy o terminach przedawnienia. Natomiast roszczenia przedawnione przys┼éuguj─ůce przeciwko konsumentowi, co do kt├│rych do dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie nowelizacji nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegaj─ů z┬átym dniem skutkom przedawnienia,┬á zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Ustawa wprowadza przy tym zmiany w ustawie o post─Öpowaniu egzekucyjnym w┬áadministracji oraz w ustawie o udost─Öpnianiu informacji gospodarczych i┬áwymianie danych gospodarczych.

Ustawa, z pewnymi wyj─ůtkami, wejdzie w ┼╝ycie po up┼éywie 30 dni, od dnia og┼éoszenia.

 • e-zwolnienia od 1 grudnia br. 

W dniu 11 maja 2018 roku Sejm uchwali┼é ustaw─Ö, kt├│ra wyd┼éu┼╝a okres dwutorowego wystawiania zwolnie┼ä lekarskich. Obligatoryjnie elektroniczne e-zwolnienia zaczn─ů obowi─ůzywa─ç od 1 grudnia 2018 roku.

Od dw├│ch lat, w trakcie okresu przej┼Ťciowego, istnia┼éa mo┼╝liwo┼Ť─ç wystawiania za┼Ťwiadcze┼ä lekarskich o niezdolno┼Ťci do pracy zar├│wno w wersji tradycyjnej, papierowej, jak i w wersji nowej – elektronicznej. Od 1 lipca 2018 roku papierowe druki mia┼éy zosta─ç zast─ůpione przez tzw. e-zwolnienia. Pracodawcy i lekarze wskazywali jednak, ┼╝e nie s─ů gotowi do tej zmiany, w efekcie tego okres obligatoryjnego wystawiania dokument├│w w formie elektronicznej zosta┼é przesuni─Öty w czasie.

 • Delegowanie pracownik├│w w ramach ┼Ťwiadczenia us┼éug

W dniu 29 maja 2018 r. Parlament Europejski zatwierdzi┼é nowelizacj─Ö dyrektywy o delegowaniu pracownik├│w (dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycz─ůcej delegowania pracownik├│w w ramach ┼Ťwiadczenia us┼éug). Stanowi to kolejny krok na drodze do ostatecznego przyj─Öcia zmian w tej dyrektywie. W czerwcu tego roku planowane jest ich finalne uchwalenie, natomiast postanowienia dyrektywy w jej nowym brzmieniu maj─ů wi─ůza─ç europejskich pracodawc├│w po dw├│ch latach od uchwalenia tej nowelizacji.

W obecnym kszta┼écie projekt nowelizacji przewiduje skr├│cenie okresu delegowania do 12 miesi─Öcy, przy czym mo┼╝liwe b─Ödzie przed┼éu┼╝enie delegacji o kolejnych 6 miesi─Öcy.

Projekt rozszerza r├│wnie┼╝ katalog uk┼éad├│w zbiorowych pa┼ästwa przyjmuj─ůcego, kt├│re b─Öd─ů musia┼éy znale┼║─ç zastosowanie do delegowanego tam pracownika. Teraz pracownik delegowany b─Ödzie obj─Öty nie tylko powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi uk┼éadami zbiorowymi pracy, ale te┼╝ m. in. uk┼éadami obowi─ůzuj─ůcymi w danej jednostce terytorialnej, zawodzie, bran┼╝y itp. Inny b─Ödzie te┼╝ spos├│b wyliczania wynagrodzenia pracownika celem ustalenia czy odpowiada ono wynagrodzeniom w pa┼ästwie docelowym (wykonywania pracy w ramach delegowania). Teraz obliczenia b─Öd─ů oparte o ca┼ékowit─ů kwot─Ö brutto wynagrodzenia takiego pracownika.

 • Monitoring w miejscu pracy

W dniu 25 maja 2018 roku wesz┼éa w ┼╝ycie nowelizacja Kodeksu pracy, maj─ůca na celu dostosowanie tego aktu do RODO. Nowelizacja reguluje zasady dopuszczalno┼Ťci monitorowania zak┼éadu pracy w celach zapewnienia bezpiecze┼ästwa pracownik├│w, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania tajemnicy informacji, kt├│rych ujawnienie mog┼éoby narazi─ç pracodawc─Ö na szkod─Ö.

Zgodnie z now─ů regulacj─ů, pracodawca uprawniony jest do wprowadzenia monitoringu w zak┼éadzie pracy oraz wok├│┼é zak┼éadu. Z uwagi na fakt, i┼╝ uwieczniony na nagraniach wizerunek pracownik├│w jest dan─ů osobow─ů, nagranie mo┼╝e by─ç przetwarzane wy┼é─ůcznie w tych z wy┼╝ej wymienionych cel├│w, dla kt├│rych zosta┼éy zebrane oraz przez okres, co do zasady, nieprzekraczaj─ůcy trzech miesi─Öcy, po kt├│rym to okresie nagranie powinno zosta─ç zniszczone. Niekt├│re pomieszczenia zak┼éadu pracy takie jak szatnie, palarnie i pomieszczenia sanitarne, za wyj─ůtkiem szczeg├│lnie uzasadnionych przypadk├│w, nie mog─ů podlega─ç monitoringowi. Pomieszczenia monitorowane pracodawca powinien w spos├│b czytelny oznaczy─ç, nie p├│┼║niej ni┼╝ na jeden dzie┼ä przed wprowadzeniem systemu dozoru.

Zmiana Kodeksu pracy uregulowa┼éa r├│wnie┼╝ kwesti─Ö monitoringu s┼éu┼╝bowej poczty elektronicznej, uzale┼╝niaj─ůc mo┼╝liwo┼Ť─ç jej stosowania od jej niezb─Ödno┼Ťci do zapewnienia organizacji pracy umo┼╝liwiaj─ůcej pe┼éne wykorzystanie czasu pracy oraz zapewnienia w┼éa┼Ťciwego u┼╝ytkowania udost─Öpnionych pracownikowi narz─Ödzi pracy.

 • RODO w zam├│wieniach publicznych

Od dnia┬á25 maja br. stosujemy unijne og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych (RODO), a jego przepisy maj─ů zastosowanie tak┼╝e do udzielania zam├│wie┼ä publicznych, konkurs├│w i zawierania um├│w koncesji na roboty budowlane oraz us┼éugi.

Prezes Urz─Ödu Zam├│wie┼ä Publicznych wszcz─ů┼é inicjatyw─Ö, w celu udzielenia wsparcia zamawiaj─ůcym i wykonawcom przy wype┼énianiu nowych obowi─ůzk├│w, opracowania konkretnych wskaz├│wek i przyk┼éadowych klauzul i zapis├│w do stosowania w post─Öpowaniach o udzielenie zam├│wie┼ä publicznych w zwi─ůzku z wej┼Ťciem w ┼╝ycie RODO.

Zosta┼é powo┼éany Zesp├│┼é zadaniowy do spraw zwi─ůzanych z nowymi regulacjami dotycz─ůcymi ochrony danych osobowych, kt├│rego zadaniami by┼éo przygotowanie Urz─Ödu Zam├│wie┼ä Publicznych i Krajowej Izby Odwo┼éawczej do wdro┼╝enia nowych regulacji oraz opracowanie praktycznych wytycznych dla uczestnik├│w procesu zam├│wie┼ä publicznych.

Prezes Urz─Ödu Zam├│wie┼ä Publicznych podj─ů┼é r├│wnie┼╝ inicjatyw─Ö legislacyjn─ů w zakresie dostosowania przepis├│w ustawy PZP i ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub us┼éugi do wymaga┼ä RODO. Propozycje legislacyjne Prezesa UZP znajduj─ů swoje odzwierciedlenie w projekcie ustawy o zmianie niekt├│rych ustaw w zwi─ůzku z zapewnieniem stosowania RODO, dla kt├│rego┬áorganem wnioskuj─ůcym jest Minister Cyfryzacji. Konkretne propozycje w zakresie zmiany ustawy PZP dotycz─ů przede wszystkim realizacji zasady jawno┼Ťci post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia publicznego (art. 8 ustawy PZP) oraz dokumentowania post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia publicznego (art. 96 ustawy PZP), a tak┼╝e przechowywania dokumentacji z post─Öpowania (art. 97 ustawy PZP). W ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub us┼éugi, zmiany s─ů analogiczne i dotycz─ů: udost─Öpniania informacji zwi─ůzanych z post─Öpowaniem o zawarcie umowy koncesji (art. 13 ust. 2a PZP), okresu przechowywania dokumentacji post─Öpowania (art. 13a PZP) oraz sposobu realizacji obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z RODO (art. 16a i art. 18a PZP).

Ostateczna wersja zalece┼ä Prezesa UZP, w zwi─ůzku z faktem, i┼╝ prace nad ww. projektem s─ů w toku, zostanie udost─Öpniona po zako┼äczeniu procesu legislacyjnego oraz uzgodnieniu ich tre┼Ťci z Prezesem Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

Na dzie┼ä dzisiejszy, Urz─ůd Zam├│wie┼ä Publicznych opracowa┼é wskaz├│wki dotycz─ůce prowadzenia post─Öpowa┼ä, w kt├│rych przygotowano mi─Ödzy innymi konkretne klauzule umowne.

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENT├ôW

 • Podpisywanie um├│w w obecno┼Ťci kuriera

Trybuna┼é Sprawiedliwo┼Ťci UE odpowie na pytanie czy konieczno┼Ť─ç podpisania umowy w obecno┼Ťci kuriera, bez mo┼╝liwo┼Ťci swobodnego zapoznania si─Ö z jej tre┼Ťci─ů, jest zgodna z prawem.

Sprawa dotyczy┬ádecyzji┬áPrezesa UOKiK jeszcze z 2010 roku, w kt├│rej Polska Telefonia Cyfrowa Centertel (aktualnie Orange) zosta┼éa ukarana kwot─ů oko┼éo 9,3 mln z┼é. UOKiK uzna┼é, ┼╝e zawieranie um├│w na odleg┼éo┼Ť─ç w obecno┼Ťci kuriera, bez mo┼╝liwo┼Ťci pozostawienia egzemplarza umowy przed jej podpisaniem stanowi niedopuszczalny nacisk i jest sprzeczne z prawem. Prezes UOKiK uzna┼é, ┼╝e by┼éa to agresywna praktyka rynkowa niepozwalaj─ůca konsumentom na podj─Öcie racjonalnych decyzji.

Z ocen─ů Prezesa UOKiK nie zgodzi┼é si─Ö S─ůd Ochrony Konkurencji i Konsument├│w, a za nim te┼╝ s─ůd apelacyjny. Oba s─ůdy uzna┼éy, ┼╝e zamawiaj─ůc kuriera, konsument ju┼╝ wybra┼é produkt i ┼╝e wcze┼Ťniej m├│g┼é znale┼║─ç umow─Ö na stronie internetowej firmy albo poprosi─ç konsultanta o jej przeczytanie przez telefon.

Sprawa trafi┼éa przed S─ůd Najwy┼╝szy (sygn. akt III SK 45/16) na skutek skargi kasacyjnej Prezesa UOKiK. S─ůd Najwy┼╝szy zwr├│ci┼é si─Ö do TSUE o wyja┼Ťnienie poj─Öcia agresywnych praktyk rynkowych zdefiniowanego w dyrektywie o nieuczciwych praktykach rynkowych i odpowied┼║ na pytanie czy model sprzeda┼╝y us┼éug na odleg┼éo┼Ť─ç, w kt├│rym konsument musi podj─ů─ç ostateczn─ů decyzj─Ö w obecno┼Ťci kuriera bez mo┼╝liwo┼Ťci swobodnego zapoznania si─Ö z tre┼Ťci─ů umowy, mo┼╝na uzna─ç za agresywn─ů praktyk─Ö rynkow─ů.

Odpowied┼║ TSUE (sygn. akt C-628/17) znana b─Ödzie za kilka miesi─Öcy.

 • Nieuczciwa reklama suplementu diety na odchudzanie

Prezes UOKiK zakwestionowa┼é reklamy suplementu diety wspomagaj─ůcego odchudzanie Green Magma. Reklamy zawiera┼éy has┼éa takie jak: ÔÇ×Dzia┼éa ju┼╝ po 3 dniachÔÇŁ, ÔÇ×Zrzucisz nawet 20 kilogram├│wÔÇŁ, ÔÇ×W Stanach Zjednoczonych Green Magma stosowana jest przez ponad 50% odchudzaj─ůcych si─Ö kobietÔÇŁ. Do tego reklamy sugerowa┼éy, ┼╝e konsument mo┼╝e kupi─ç suplement po atrakcyjnej cenie tylko w danym momencie: ÔÇ×Promocja ko┼äczy si─Ö dzisiajÔÇŁ, ÔÇ×Taka okazja wi─Öcej si─Ö nie powt├│rzyÔÇŁ, ÔÇ×Normalna cena skutecznej kuracji odchudzaj─ůcej Green Magma to a┼╝ 500 z┼éÔÇŁ, ÔÇ×Dzisiaj z uwagi na ofert─Ö specjaln─ů producenta zakupisz j─ů za jedyne 99 z┼éÔÇŁ. Tymczasem z ustale┼ä Urz─Ödu wynika, ┼╝e promocja trwa┼éa nieprzerwanie, a suplement nigdy nie by┼é oferowany po wy┼╝szych cenach.

Dystrybutor suplement├│w Logihub sp. z o.o. z siedzib─ů┬áw Warszawie zobowi─ůza┼é si─Ö do zmiany praktyk i unikn─ů┼é kary fiansowej. Przedsi─Öbiorca nie b─Ödzie u┼╝ywa┼é w reklamach hase┼é, kt├│re wzbudzi┼éy w─ůtpliwo┼Ťci UOKiK i ┬ázwr├│ci konsumentom po┼éow─Ö ceny tego suplementu niezale┼╝nie od daty zakupu.

ORZECZNICTWO

 • Grzywna w celu przymuszenia

Wysoko┼Ť─ç grzywny w celu przymuszenia powinna by─ç tak ustalona w takiej wysoko┼Ťci, aby niewykonanie obowi─ůzku sta┼éo si─Ö nieop┼éacalne ÔÇô orzek┼é Naczelny Sad Administracyjny (sygn. akt II OSK 956/17).

Je┼╝eli osoba, na kt├│r─ů na┼éo┼╝ono obowi─ůzek, nie realizuje go, to zasadnym jest na┼éo┼╝enie na ni─ů grzywny. Nie jest to kara, lecz forma nacisku, dlatego jej wysoko┼Ť─ç powinna by─ç tak ustalona, aby niewykonanie obowi─ůzku sta┼éo si─Ö nieop┼éacalne – orzek┼é Naczelny S─ůd Administracyjny.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na┼éo┼╝y┼é na w┼éa┼Ťcicielk─Ö lokalu mieszkalnego grzywn─Ö w kwocie 5.000,00 z┼éotych. W┼éa┼Ťcicielka lokalu by┼é zobowi─ůzana do wykonania ostatecznej decyzji zwi─ůzanej z nakazem demonta┼╝u stolarki okiennej i zamurowania otworu okiennego. Grzywna mia┼éa na celu przymuszenie do wykonania tych obowi─ůzk├│w. Z wydanym postanowieniem skar┼╝─ůca nie zgodzi┼éa si─Ö i wywiod┼éa skarg─Ö. Wskaza┼éa w niej, ┼╝e zastosowany ┼Ťrodek egzekucyjny jest bardzo uci─ů┼╝liwy a tym samym post─Öpowanie organu podwa┼╝a zaufanie obywateli do organ├│w pa┼ästwa.

Naczelny S─ůd Administracyjny┬áoddali┼é skarg─Ö kasacyjn─ů wskazuj─ůc, ┼╝e grzywna w celu przymuszenia nie jest kar─ů, lecz ma na celu wywarcie nacisku na zobowi─ůzanym do okre┼Ťlonego post─Öpowania – w celu wykonania obowi─ůzku. Aby zrealizowa─ç ten dyscyplinuj─ůcy cel, grzywna powinna by─ç na tyle wysoka, aby nieop┼éacalnym sta┼éo si─Ö jej uiszczenie tylko dla odroczenia realizacji nakazanego obowi─ůzku. Wymierzaj─ůc grzywn─Ö, organ egzekucyjny kieruje si─Ö zasad─ů celowo┼Ťci i skuteczno┼Ťci podj─Ötych dzia┼éa┼ä, a nie s┼éusznym interesem strony.

 • Zarzuty kasacyjne

ÔÇ×Polski system post─Öpowania cywilnego przyj─ů┼é model apelacji pe┼énej, tzn. s─ůd II instancji bada ca┼é─ů spraw─Ö, a nie jest tylko s─ůdem kasacyjnym.ÔÇŁ┬á Tak orzek┼é S─ůd Najwy┼╝szy w postanowieniu z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt II CSK 674/17.

Powy┼╝sze postanowienie zapad┼éo wskutek wniesienia skargi kasacyjnej opartej na zarzucie oceny jednego z dowod├│w zgromadzonych w post─Öpowaniu dopiero przez s─ůd II instancji. W uzasadnieniu postanowienia S─ůd Najwy┼╝szy wskaza┼é, ┼╝e dokonanie oceny niekt├│rych dowod├│w dopiero przez s─ůd II instancji nie jest sprzeczne z konstytucyjn─ů zasad─ů dwuinstancyjno┼Ťci post─Öpowania. Dodatkowo S─ůd Najwy┼╝szy zwr├│ci┼é uwag─Ö na to, ┼╝e przyj─Öcie zasady odmiennej tj. konieczno┼Ťci oceniania ka┼╝dego z dowod├│w zar├│wno przez s─ůd I jak i II instancji, by┼éoby kontrefektywne i spowodowa┼éoby brak mo┼╝liwo┼Ťci orzekania w rozs─ůdnym czasie. Jednocze┼Ťnie S─ůd Najwy┼╝szy odm├│wi┼é przyj─Öcia skargi kasacyjnej opartej na opisanym wy┼╝ej zarzucie.

Przywo┼éane stanowisko S─ůdu Najwy┼╝szego warto mie─ç na uwadze przy konstruowaniu zarzut├│w kasacyjnych, bowiem opieranie skargi kasacyjnej na zarzucie naruszenia przepis├│w prawa procesowego w zakresie oceny dowod├│w mo┼╝e nie przynie┼Ť─ç zamierzonego skutku. Co wi─Öcej S─ůd Najwy┼╝szy mo┼╝e odm├│wi─ç przyj─Öcia takiej skargi kasacyjnej do rozpoznania, z czym mo┼╝e wi─ůza─ç si─Ö obowi─ůzek zwrotu koszt├│w post─Öpowania kasacyjnego na rzecz drugiej strony.