Wdro偶enia Pracowniczych Plan贸w Kapita艂owych (PPK)

PPK MGS LAW

Wdro偶enia Pracowniczych Plan贸w Kapita艂owych (PPK)

Czym s膮 Pracownicze Plany Kapita艂owe (PPK)?

Pracownicze Plany Kapita艂owe (PPK) to program gromadzenia oszcz臋dno艣ci emerytalnych, prowadzony w celu systematycznego oszcz臋dzania przez uczestnik贸w programu z przeznaczeniem na wyp艂at臋 po osi膮gni臋ciu 60 roku 偶ycia. Oszcz臋dno艣ci tworzone s膮 wsp贸lnie przez pracownik贸w, pracodawc贸w oraz pa艅stwo.

Czy program PPK jest obowi膮zkowy dla pracodawcy?

Tak, program PPK jest obowi膮zkowy dla pracodawcy, chyba 偶e jeste艣 :

  • mikroprzedsi臋biorc膮, a wszystkie osoby zatrudnione z艂o偶膮 deklaracj臋 rezygnacji z dokonywania wp艂at do PPK;
  • podmiotem zatrudniaj膮cym, kt贸ry w dniu obj臋cia go przepisami ustawy prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz nalicza i odprowadza sk艂adki podstawowe do PPE w wysoko艣ci co najmniej 3,5% dla minimum 25% os贸b zatrudnionych;
  • podmiotem zatrudniaj膮cym b臋d膮cym osob膮 fizyczn膮, kt贸ry zatrudnia, w zakresie niezwi膮zanym z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 tego podmiotu, osob臋 fizyczn膮, w zakresie niezwi膮zanym z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮.

Kto b臋dzie uczestnikiem?

Uczestnikami PPK b臋d膮 pracownicy, kt贸rzy nie uko艅czyli 55. roku 偶ycia b臋d膮 automatycznie zapisywani do PPK, przy czym przewidziana jest mo偶liwo艣膰 rezygnacji. Z kolei osoby w wieku od 55 do 70 lat mog膮 zosta膰 zapisane do PPK wy艂膮cznie na sw贸j wniosek.

Jakie sk艂adki nale偶y uiszcza膰 do PPK?

Pracodawca b臋dzie zobowi膮zany do uiszczania sk艂adki podstawowej w wysoko艣ci 1,5 % wynagrodzenia ka偶dego pracownika (z mo偶liwo艣ci膮 zadeklarowania dodatkowych 2,5 %). Pracownik za艣 ma z tego wynagrodzenia odk艂ada膰 co do zasady kolejne 2 % (z mo偶liwo艣ci膮 zadeklarowania dodatkowych 2 %). Z kolei Pa艅stwo rocznie dop艂aca膰 b臋dzie na ka偶dego pracownika obj臋tego PPK, kwot臋 240 z艂.

Od kiedy nale偶y wprowadzi膰 PPK?

1) w przypadku podmiot贸w zatrudniaj膮cych, kt贸re zatrudniaj膮 co najmniej 250 os贸b zatrudnionych wed艂ug stanu na dzie艅 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,

2) w przypadku podmiot贸w zatrudniaj膮cych, kt贸re zatrudniaj膮 co najmniej 50 os贸b zatrudnionych wed艂ug stanu na dzie艅 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,

3) w przypadku podmiot贸w zatrudniaj膮cych, kt贸re zatrudniaj膮 co najmniej 20 os贸b zatrudnionych wed艂ug stanu na dzie艅 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,

4) w przypadku pozosta艂ych podmiot贸w zatrudniaj膮cych – od dnia 1 stycznia 2021 r.

Czy niedope艂nienie obowi膮zk贸w w zakresie PPK zagro偶one jest sankcj膮?

Tak, naruszenia obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z ustawy o PPK b臋d膮 podlega艂y surowym sankcjom w postaci聽grzywny w wysoko艣ci do 1 000 000 z艂 albo 1,5% funduszu wynagrodze艅 u danego podmiotu zatrudniaj膮cego.

Wdro偶enie PPK to wieloetapowy proces, wymagaj膮cy dope艂nienia wielu wymog贸w formalnych , w zwi膮zku z czym, oferujemy Przedsi臋biorcom kompleksowe wsparcie, polegaj膮ce na:

  • opracowaniu instrukcji wdro偶enia PPK 鈥瀔rok po kroku鈥 dostosowanej indywidualnie do ka偶dego Przedsi臋biorcy,
  • wsparciu w wyborze instytucji finansowej,
  • negocjacjach przy zawieraniu umowy o zarz膮dzenie oraz umowy o prowadzenie PPK,
  • negocjacjach z zak艂adowymi organizacjami zwi膮zkowymi lub reprezentacj膮 os贸b zatrudnionych, kt贸rych udzia艂 jest obligatoryjny w procesie wdro偶enia PPK,
  • przygotowaniu dokumentacji wdro偶eniowej,
  • bie偶膮cym wsparciu w administrowaniu PPK,
  • przeszkoleniu os贸b odpowiedzialnych u Przedsi臋biorcy za obs艂ug臋 PPK.