Wiadomo艣ci energetyczne

Wiadomo艣ci energetyczne

Poni偶ej przedstawiamy Pa艅stwu najnowsze informacje z zakresu prawa energetycznego:

  • Prezydent podpisa艂 ustaw臋 o rynku mocy (oraz zmian臋 obliga gie艂dowego dla energii elektrycznej od 2018 roku na poziomie 30% dla wytw贸rc贸w energii w 藕r贸d艂ach konwencjonalnych)

W ostatnich dniach grudnia 2017 roku Kancelaria Prezydenta poinformowa艂a, 偶e Prezydent RP podpisa艂 ustaw臋 o rynku mocy.

Za艂o偶eniem nowych przepis贸w jest wdro偶enie mechanizm贸w, kt贸re zniweluj膮 niedobory mocy wytw贸rczych, kt贸re wynikaj膮 ze wzrostu zapotrzebowania na moc i energi臋 elektryczn膮 przy jednoczesnym planowanym wycofaniu jednostek wytw贸rczych z eksploatacji.

Przepisy ustawy o rynku mocy wdra偶aj膮 model rynku scentralizowanego, w kt贸rym operator systemu przesy艂owego pe艂ni rol臋 centralnego nabywcy i pozyskuje zobowi膮zania do dostarczenia do systemu elektroenergetycznego niezb臋dnej mocy oraz pozostawania w gotowo艣ci do jej dostarczania. Obowi膮zek mocowy b臋dzie oferowany przez dostawc贸w (wytw贸rc贸w, magazyny energii, niekt贸rych odbiorc贸w, agregator贸w) na aukcjach.

Jednocze艣nie, ustawa wprowadza zmian臋 niezwi膮zan膮 z rynkiem mocy, ale bardzo wyczekiwan膮 przez bran偶臋 zmian臋- obowi膮zek handlu energi膮 elektryczn膮 na gie艂dzie na poziomie 30% produkcji (tzw. Obligo gie艂dowe)

Ustawa wejdzie w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia.

  • Nowe rozporz膮dzenie taryfowe

Nowe rozporz膮dzenie Ministra Energii w sprawie szczeg贸艂owych zasad kszta艂towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze艅 w obrocie energi膮 elektryczn膮 zosta艂o opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 grudnia 2017 roku.

Przepisy nowego rozporz膮dzenia maj膮 sk艂ania膰 odbiorc贸w do zu偶ywania energii elektrycznej do ogrzewania gospodarstw domowych i tym samym spowodowa膰 spadek poziomu tzw. niskiej emisji, przyczyniaj膮cej si臋 do powstawania smogu.

Rozporz膮dzenie zak艂ada wprowadzenie odr臋bnej grupy taryfowej dla odbiorc贸w zu偶ywaj膮cych energi臋 elektryczn膮 na potrzeby gospodarstw domowych, co ma spowodowa膰 zu偶ywanie wi臋kszej ilo艣ci energii elektrycznej w godzinach pomi臋dzy 22 a 6. W tak wyodr臋bnionej grupie taryfowej b臋d膮 obowi膮zywa膰 stawki op艂at w wysoko艣ci w艂a艣ciwej dla grupy taryfowej dla odbiorc贸w zu偶ywaj膮cych energi臋 elektryczn膮 na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem za us艂ugi dystrybucji energii elektrycznej, z zastrze偶eniem wskazanych godzin.

Pomi臋dzy 22.00 a 6.00 przedsi臋biorstwa energetyczne – w pierwszym roku od zakwalifikowania odbiorcy do nowej grupy taryfowej maj膮 stosowa膰 sk艂adnik zmienny stawki sieciowej. Ma on wynosi膰 do 30% sk艂adnika zmiennego stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorc贸w zu偶ywaj膮cych energi臋 elektryczn膮 na potrzeby gospodarstw domowych z rozliczeniem jednostrefowym. Co istotne, obni偶ony sk艂adnik zmienny tej stawki b臋dzie obowi膮zywa膰 wy艂膮cznie w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej przewy偶szaj膮cego ilo艣膰 energii elektrycznej zu偶ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj膮cego roku. Sk艂adnik sta艂y stawki sieciowej b臋dzie ustalany w wysoko艣ci dwukrotno艣ci sk艂adnika sta艂ego stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorc贸w zu偶ywaj膮cych energi臋 elektryczn膮 na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem za us艂ugi dystrybucji energii elektrycznej.

Ministerstwo Energii przewiduje, 偶e nowa regulacja zach臋ci do instalowania piec贸w elektrycznych i pomp ciep艂a przez odbiorc贸w, kt贸rzy nie maj膮 mo偶liwo艣ci przy艂膮czenia do scentralizowanych system贸w ciep艂owniczych lub sieci gazowych.

Rozporz膮dzenie w zasadniczej cz臋艣ci wesz艂o w 偶ycie w dniu og艂oszenia.