Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – listopad 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem listopada i opublikowane w grudniu 2023 r.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.
 
 
PRAWO ENERGETYCZNE
  • Wejście w życie przepisów dotyczących rozwiązywania umów z odbiorcami energii

  • Komisja określa działania mające na celu przyspieszenie wprowadzania sieci elektroenergetycznych

  • Zamrożenie cen prądu, gazu i ogrzewania

PRAWO PODATKOWE
  • Projekty rozporządzeń w sprawie wdrożenia i stosowania Krajowego Systemu e-Faktur
PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
  • Dyrektywa CSRD- sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju
  • Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL 

 

Zapraszamy do lektury!
  

 

 

PRAWO ENERGETYCZNE

 

Wejście w życie przepisów dotyczących rozwiązywania umów z odbiorcami energii

 

W dniu 30 listopada weszły w życie zmiany w przepisie art. 4j ust. 3a ustawy – Prawo energetyczne, dot. kosztów i odszkodowań związanych z wcześniejszym zakończeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej o określonym czasie trwania. Nowe uregulowania precyzują, że w przypadku klientów indywidualnych oraz mikro- i małych przedsiębiorstw, wysokość tych kosztów i odszkodowań nie może być wyższa niż bezpośrednie straty ekonomiczne poniesione przez firmę energetyczną z powodu przedwczesnego rozwiązania umowy.

 

Komisja określa działania mające na celu przyspieszenie wprowadzania sieci elektroenergetycznych

 

Komisja Europejska proponuje plan działania dla zmodernizowania sieci elektroenergetycznych w UE, kluczowy dla zielonej transformacji i realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Plan ma na celu efektywniejsze działanie sieci i ich rozbudowę, w odpowiedzi na przewidywany wzrost zużycia energii o 60% do 2030 r. i potrzebę obsługi bardziej cyfrowego, zdecentralizowanego systemu z odnawialnymi źródłami energii. Z uwagi na starzenie się infrastruktury, wymagane są inwestycje rzędu 584 mld euro. Plan obejmuje przyspieszenie projektów, poprawę planowania sieci, wprowadzenie zachęt regulacyjnych, lepsze wykorzystanie sieci, poprawę dostępu do finansowania, stymulację szybszego wydawania zezwoleń, oraz zabezpieczenie łańcuchów dostaw sieci. To działanie jest częścią szerszego kontekstu unijnego planu działania na rzecz sieci, wzmocnienia infrastruktury energetycznej i realizacji celów klimatycznych UE.

 

Zamrożenie cen prądu, gazu i ogrzewania

Posłowie koalicji zaproponowali projekt ustawy o cenach energii. Po przesunięciu prac w zakresie zmian do tzw. ustawy 10H oraz ustawy – Prawo energetyczne w zakresie obliga giełdowego, w propozycji zmian ustawowych znajdują się:

 

  • Zamrożenia cen energii elektrycznej na rok 2024

Nowe przepisy przedłużają do połowy 2024 roku obowiązywanie maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, z limitem zużycia obniżonym o 50% (ze względu na półroczny okres obowiązywania). Ustalono cenę 412 zł/MWh netto (plus 5 zł/MWh akcyzy). Dla zużycia powyżej limitu obowiązuje stawka 693 zł/MWh (plus 5 zł/MWh akcyzy). Tę ostatnią stawkę będą również płacić samorządy i podmioty użyteczności publicznej jako cenę maksymalną. Co ważne, nie będzie obowiązywał obowiązek obliczania i odprowadzania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

 

  • Zamrożenie cen gazu na rok 2024

Legislacja przedłuża zamrożenie cen sprzedaży gazu do połowy 2024 roku, ustalając maksymalną cenę na poziomie 200 zł/MWh dla gospodarstw domowych. Sprzedawcy mogą proponować niższe ceny, mimo że bieżące ceny giełdowe gazu oscylują w granicach 200-220 zł/MWh. Przedłużono również dodatkowe wsparcie w formie możliwości zwrotu VAT za gaz dla osób ogrzewających domy tym paliwem, przy zachowaniu kryterium dochodowego jako warunku ubiegania się o zwrot.

 

  • Zamrożenie cen ciepła na rok 2024

Ustawa wprowadza z modyfikacjami przedłużenie systemu maksymalnych cen ciepła sieciowego dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz podmiotów użyteczności publicznej.

 

  • Podwyższenie dodatków osłonowych

Nowe regulacje podnoszą wysokość dodatków osłonowych, dostosowując je do wskaźnika inflacji z 2022 roku. Od stycznia do czerwca 2024 roku będą one wyższe o 14,4%.

 

Powrót do SPISU TREŚCI

 
 

PRAWO PODATKOWE

 
Projekty rozporządzeń w sprawie wdrożenia i stosowania Krajowego Systemu e-Faktur

Ministerstwo Finansów z końcem listopada opublikowało projekt dwóch rozporządzeń dotyczących wdrożenia i stosowania Krajowego Systemu e-Faktur. Regulacje mają określać zasady korzystania z obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024r. W ogólnym założeniu projekty powielają dotychczas wprowadzone rozwiązania, choć wprowadzają także nowe elementy.

Wśród nich znaleźć się mają zapisy m.in o:

1) zakresie danych pozwalającym na dostęp w KSeF do faktur wystawionych w awarii i niedostępności oraz dla faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA,
2) sposobie oznaczania kodami QR faktur wystawionych w KSeF i wprowadzonych do KSeF (w przypadku wystąpienia awarii lub niedostępności),
3) nowych rodzajach uprawnień i metod uwierzytelnień, także w odniesieniu do faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA,
4) umożliwieniu samofakturowania przez podmioty zagraniczne bez polskiego NIP.

Powrót do SPISU TREŚCI

 
 

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

 
Dyrektywa CSRD- sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dyrektywa CSRD nakłada na przedsiębiorstwa wymóg przekazywania informacji na temat tego, w jaki sposób kwestie zrównoważonego rozwoju wpływają na ich wyniki działalności, sytuację i rozwój oraz ich wpływu na ludzi i środowisko. Przepisy Dyrektywy mają zapewnić zrównoważoną oraz neutralną klimatycznie gospodarkę UE. Całość regulacji wprowadzana jest etapowo począwszy od 1 stycznia 2024r.

Pierwszy etap obejmie jednostki interesu publicznego, w których średnia liczba zatrudnionych przekracza 500, oraz jednostki interesu publicznego będących jednostkami dominującymi dużej grupy, w których średnia liczba zatrudnionych przekracza 500 w ujęciu skonsolidowanym. Terminem jednostek interesu publicznego w ujęciu zapisów Dyrektywy określa się m.in. spółki, których zbywalne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym któregokolwiek państwa członkowskiego.

W pozostałych latach odpowiednie od 1 stycznia 2025r. oraz od 1 stycznia 2026r. zakres regulacji zostanie rozszerzony o małe i średnie jednostki interesu publicznego.

Powrót do SPISU TREŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL

Od 17 listopada istnieje możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL, co może zapobiec wykorzystaniu takich danych do działalności przestępczej,  jak np.: zaciągnięcie na fałszywe dane kredytów czy pożyczek. 

Wraz z dniem 17 listopada 2023r. wchodzą w życie przepisy ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości w zakresie obejmującym możliwość zastrzeżenia numeru PESEL.

Ustawodawca wprowadzane zmiany uzasadniał koniecznością wprowadzenia rozwiązań zapobiegających zaciągnięciu na skradzione dane różnego rodzaju zobowiązań w postaci np. kredytów i pożyczek oraz otwierania rachunków rozliczeniowych przeznaczonych do wykorzystania w działalności przestępczej.

Na potrzeby wprowadzanych rozwiązań funkcjonować będzie Rejestr Zastrzeżonych Numerów PESEL.

Zastrzeżenia numeru PESEL będzie można dokonać przy użyciu usługi elektronicznej na stronie obywatel.gov.pl albo za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel. W analogiczny sposób zastrzeżenie będzie można cofnąć, a także wybrać opcję automatycznego zastrzeżenia numer PESEL. Zastrzeżenia będziemy mogli dokonać także w urzędzie Gminy oraz za pośrednictwem pełnomocnika.


Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI
Newsletter prawny mgs law listopad 2023
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »
Sprawy frankowe

Wygrana z bankiem w sprawie o waloryzację kapitału

Kancelaria MGS LAW wygrała w sądzie proces w sprawie z powództwa banku o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału Mec. Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny MGS LAW poprowadziła z sukcesem i wygrała dla Klientów sprawę z powództwa banku Santander o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału.   Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie z powództwa Santander Bank Polska SA o waloryzację

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres PV 2024 – M. Sznycer w panelu dyskusyjnym

Kongres PV 2024 to najważniejsze wydarzenie branży PV w Polsce, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.    Tegoroczny Kongres PV odbył się w Warszawie w dniach 27-28 maja 2024 r.  W gronie ekspertów w panelu „Redysponowanie – stracona energia polskiej gospodarki” brał udział Partner MGS LAW, radca prawy Michał Sznycer.  Dziękujemy Pani

Czytaj więcej »