Aktualności prawne

Radca prawny o specjalności prawo pracy i podatki

Facebook
Twitter
LinkedIn

RADCA PRAWNY O SPECJALNOŚCI PRAWO PRACY I PODATKI

W związku z dynamicznym rozwojem i planowanymi projektami, Kancelaria MGS LAW poszukuje Kandydatów na to stanowisko.

Poszukujemy osoby, która:

 • jest wpisana na listę radców prawnych i posiada pełne uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu,
 • cechuje się praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa pracy, prawa podatkowego,
 • jest bardzo samodzielna, terminowa, rzetelna, odpowiedzialna za powierzone zadania,
 • charakteryzuje się umiejętnością pracy pod presją czasu,
 • biegle włada językiem angielskim,
 • cechuje się bardzo dobrą znajomością obsługi komputera, aplikacji biurowych i systemów
 • informacji prawnej,
 • jest dyspozycyjna.

 

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych,
 • zastępstwo procesowe,
 • bieżące doradztwo na rzecz Klientów Kancelarii.

 

Oferujemy:

 • rodzaj umowy: kontrakt B2B,
 • atrakcyjne warunki pracy,
 • rozwój w zakresie wiedzy i umiejętności,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • pracę w zgranym oraz pomocnym zespole.

 

Potencjalnym Kandydatom zapewniamy pełną dyskrecję.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@mgs-law.eu 

Dziękujemy za przesłane aplikacje. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Przed złożeniem dokumentów proszę o zapoznanie się z poniższą klauzulą:

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

dziękujemy za przesłanie zgłoszenia aplikacyjnego (CV) w procesie rekrutacji. W związku z tym MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk Sp. p. z siedzibą w Gdańsku jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przekazanych nam w przesłanym CV:

Można się z nami skontaktować się w następujący sposób:

 • telefonicznie pod numerem: 58 521 92 50;
 • e-mailowo przez wysłanie wiadomości na adres: office@mgs-law.eu
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk Spółka partnerska, ul. Szymanowskiego 2 lok. 2.08, 80 – 280 Gdańsk.

Pani/Pana dane osobowe:

 • są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o współpracy z MGS LAW – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przebiegiem i wynikiem rekrutacji lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać w następujących okresach czasu w zależności od celu:

 • przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o współpracy z MGS LAW – przez 30 dni od dnia wysłania zgłoszenia aplikacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikowała/aplikował;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem i wynikiem rekrutacji lub przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu uwzględnienia sprzeciwu.
Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

W celu skorzystania z powyższych praw może się Pan/Pani z nami skontaktować – dane kontaktowe są podane wyżej.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Ponadto ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanymi z przebiegiem i wynikiem rekrutacji lub przetwarzaniem danych osobowych. Przyczyną sprzeciwu może być wyłącznie Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane, o ile nie będziemy w stanie wykazać, że Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu można skontaktować się z nami – dane kontaktowe są podane wyżej.

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

 

MGS RODOPACK foto
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych CRBR
Wiadomości

Rejestr beneficjentów rzeczywistych – konsekwencje wyroku TSUE.

Rejestr beneficjentów rzeczywistych – jakie będą konsekwencje wyroku TSUE? W wyroku z dnia 22 listopada 2022 r. TSUE stwierdził nieważność przepisu V Dyrektywy AML umożliwiającego każdej osobie swobodny dostęp do danych zawartych w rejestrach beneficjentów rzeczywistych państw członkowskich, bez wykazania interesu prawnego. W ocenie TSUE publiczny dostęp do rejestru narusza prawa do prywatności i ochrony danych gwarantowanych

Czytaj więcej »
Energetyka

Regulacja cen na rynku energii – jak wpłynie na sytuację jego uczestników? M. Sznycer dla „Rzeczpospolitej”.  

Czy ustawowa marża wystarczy na pokrycie kosztów Spółek obrotu? Czy rekompensaty pomogą? Jaką rolę odegrają sprzedawcy rezerwowi? O sytuacji spółek na rynku detalicznym i hurtowym mówi dla  „Rzeczpospolitej” Michał Sznycer, partner MGS LAW, radca prawny, specjalista ds. prawa energetycznego: Publikacja w „Rzeczpospolitej”: Rząd zamraża rynek energii – przynajmniej na rok

Czytaj więcej »
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – październik 2022 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – informacje zebrane z końcem października 2022 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa. PRAWO ENERGETYCZNE Dopłaty do węgla Strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych  Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej

Czytaj więcej »