newsletter prawny mgs Tag

 • All
 • Energetyka
 • Newsletter
 • O Nas
 • Pozostałe
 • Prawo pracy/HR/PPK
 • Publikacje
 • RODO
 • Szkolenia
 • Uncategorized
 • Wiadomości

Podsumowanie prawne kwietnia 2019r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Nowy wykaz odbiorców przemysłowych Koordynator ds. negocjacji podsumował swoją działalność w 2018 roku OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Ustawa sektorowa dotycząca RODO z podpisem Prezydenta PRAWO PRACY Dostosowanie przepisów prawa pracy do RODO PRAWO GOSPODARCZE Elektroniczny Sąd Polubowny „Ultima Ratio” rozstrzygnie spory pomiędzy przedsiębiorcami ZAMÓWIENIA PUBLICZNE e-faktury obowiązkowe PRAWO ADMINISTRACYJNE Nowelizacja...

Podsumowanie prawne marca 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Projekt rozporządzenia wykonawczego do tzw. ustawy prądowej Prezes URE zatwierdził taryfy OSP i OSD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Pierwsza kara pieniężna za naruszenie RODO nałożona przez polski organ nadzoru PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowelizacja Prawa własności przemysłowej PRAWO PRACY Powstaje Czarna księga nieprawidłowości w zakresie delegowania...

Podsumowanie prawne lutego 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia: ENERGETYKA Nowelizacja tzw. ustawy „prądowej” Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii Prezes URE wydał nowe wytyczne do treści Programów zgodności Informacja Prezesa URE dotycząca umarzania świadectw pochodzenia OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Trwają prace na nowelizacją sektorową dostosowująca polskie przepisy do...

Podsumowanie prawne stycznia 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia: ENERGETYKA Projekt tzw. rozporządzenia taryfowego Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Nowe ceny gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych Informacja Prezesa URE w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2023 Wykaz odbiorców przemysłowych Zawieszenie...

Podsumowanie prawne grudnia 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym ukształtuje maksymalne ceny energii elektrycznej w 2019 roku Prezes URE złożył zawiadomienie do Prokuratury w sprawie podejrzenia manipulacji na rynku hurtowym Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Prezes URE wskazał...

Podsumowanie prawne listopada 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE PRAWO ENERGETYCZNE Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Ministerstwo Energii opublikowało projekt PEP2040 PRAWO GOSPODARCZE Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym Projektowane zmiany w zakresie składania sprawozdań w KRS PRAWO PRACY Zmiany w zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej PRAWO...

Podsumowanie prawne października 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE Nowelizacja Prawa energetycznego Prawo dla przedsiębiorców – zmiany w ustawie o KRS Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) PRAWO KONSUMENCKIE Zmiany umów na trwałym nośniku – trzy decyzje UOKiK Reklama wprowadzająca w błąd – rabat po zakupach ORZECZNICTWO Złożenie oświadczenia...

Podsumowanie prawne września 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE Nowy Regulamin aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE Minister Energii powołał sprzedawcę awaryjnego paliwa gazowego UOKiK postuluje zakaz sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego poza siedzibą przedsiębiorstwa Uproszczenia dla przedsiębiorców - zmiany Kodeksu...

Podsumowanie prawne sierpnia 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE Projekt nowelizacji Prawa energetycznego Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o rynku mocy Tajemnica przedsiębiorstwa i jej naruszenie – nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zatrudnianie młodocianych – obniżenie dolnej granicy wiekowej wchodzi w życie PRAWO KONKURENCJI I...

Podsumowanie prawne lipca 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii Zmiany w ustawie o odpadach Pełna elektronizacja PZP od 1 stycznia 2020 roku czeka na podpis Prezydenta Reforma żeglugi śródlądowej Przedsiębiorstwo w spadku – nowa ustawa o zarządzie...